Artikel
9 nov '16
9 november '16
3 min

Duurzame inzetbaarheid: fiscale en financiële mogelijkheden

Dat duurzame inzetbaarheid financiële investeringen vraagt is helder. Maar het zorgt wel voor lagere verzuimkosten en een hogere productiviteit. Uit een doorrekening van CapGemini in 2012 in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) blijkt dat indien het ziekteverzuim door duurzaam werken met 1% daalt, dat dat alle Nederlandse werkgevers samen jaarlijks € 2,6 miljard scheelt in kosten. Dat komt neer op zo’n € 400 per jaar per medewerker. Daarnaast zorgen gezonde medewerkers voor een hogere productiviteit. Als de productiviteit door duurzaam werken met 1% toeneemt, levert dat een organisatie met 100 medewerkers € 95.000 per jaar extra omzet op.

Natuurlijk zijn goed opgeleide, gemotiveerde en vitale medewerkers ook aantrekkelijk voor andere organisaties. Gelukkig hebben ze dan wel eerst het beste van zichzelf aan uw organisatie gegeven. Als ze al gaan, want een organisatie die inzet op duurzame inzetbaarheid is ook voor eigen medewerkers aantrekkelijk. En dat brengt weer minder kosten voor werving en selectie met zich mee.

Fiscale mogelijkheden

Sinds de invoering van de WKR is het mogelijk om als organisatie verstrekkingen en vergoedingen aan medewerkers onder vrije ruimte te laten vallen (1,2% van de totale bruto loonsom). Zaken als bedrijfsfitness en het fietsenplan kunnen aangewend worden ter benutting van de vrije ruimte. Zolang de 1,2% vrije ruimte niet overschreden wordt, hoeft er over deze verstrekkingen en vergoedingen geen 80% loonbelasting afgedragen te worden.

Naast het benutten van de vrije ruimte is het mogelijk om medewerkers verstrekkingen te doen die onder de ‘gerichte vrijstellingen’ vallen. Het Handboek Loonheffingen 2015 noemt de volgende twee mogelijkheden:

  • Een stoelmassage of reflexzonemassage kunt u onder de volgende voorwaarden onbelast ter beschikking stellen:
    • U hebt als werkgever een arboplan.
    • De massage maakt in redelijkheid deel uit van dat arboplan.
    • De massage vindt tijdens werktijd plaats.
    • De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.
  • U mag uw werknemers onbelast een cursus ‘Stoppen met roken’ laten volgen. Voorwaarde daarbij is dat de cursus deel uitmaakt van het arboplan van uw organisatie en u het initiatief hebt genomen voor de cursus.

Nieuwe mogelijkheden voor ESF-subsidie

Van 14 november t/m 25 november 2016 is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor projecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid. De kosten van een adviseur voor het opstellen van een advies met implementatieparagraaf en/of het begeleiden van de implementatie van een advies worden voor 50% van de subsidiabele kosten vergoed tot een maximumbedrag van € 10.000. Het aangevraagde subsidiebedrag dient ten minste € 6.000 te bedragen. In het volgende blog gaan wij hier uitgebreider op in.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.