Artikel
16 jan '14
16 januari '14
3 min

Dubbele cao voor zorgmedewerkers sector VVT

Voor een deel van de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT), te weten voor de huishoudelijke verzorging, liggen op dit moment twee cao-akkoorden op tafel. Hiermee gaat de strijd over loonsverhoging, flexibel werk en bezuinigingen in de thuiszorg een nieuwe fase in. De grote vraag is welke van de twee akkoorden minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend zal verklaren. Of dat de partijen wellicht weer met elkaar in overleg moeten?

De onderhandelingen voor de nieuwe cao in de zorg zijn in september jl. van start gegaan tussen werkgeversorganisaties ActiZ en BTN en de vier vakbonden. Vakbond Abvakabo FNV en BTN (Branchebelang Thuiszorg Nederland) verlieten de onderhandelingstafel vroegtijdig. BTN accepteerde geen enkele kostenverhoging voor de arbeidsvoorwaarden en wilde daarom het akkoord niet ondertekenen.

ActiZ – CNV Publieke Zaak, FBZ en NU’91
De leden van werkgeversorganisatie ActiZ hebben vorige week unaniem ingestemd met de cao in de verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, kraamzorg en JGZ. De achterbannen van de vakbonden CNV Publieke Zaak, FBZ en NU’91 hadden eerder al hun akkoord gegeven. Dat betekent dat bijna 450.000 medewerkers in de zorg een eenmalige uitkering krijgen van 0,8% van het jaarsalaris 2013 en in 2014 een loonsverhoging van in totaal 1,2%. Ook zullen nulurencontracten beperkt worden. In de nieuwe cao is verder afgesproken dat ActiZ en de vakbonden samen verder zullen werken aan het werkgelegenheidsplan om zoveel mogelijk van de tienduizenden ontslagen op te vangen. Het dreigend ontslag in vooral de hulp bij het huishouden is het gevolg van de kabinetsmaatregelen.

BTN – Abvakabo FNV
Inmiddels zijn werkgeversorganisatie BTN en vakbond Abvakabo FNV een eigen cao overeengekomen voor de medewerkers in de huishoudelijk hulp die in dienst zijn bij lidorganisaties van BTN. In deze cao worden nulurencontracten verboden en de alfahulpconstructie afgeschaft. Verder komt er geen structurele loonstijging, maar voorziet de cao wel in de invoering van een minimumloon (FWG 15) voor medewerkers in de huishoudelijke hulp.

Fusie tot één cao?
Voorlopig krijgt een deel van de medewerkers in de VVT dus te maken met twee cao ‘s. “Twee verschillende cao’s in één sector is niet goed, daar worden medewerkers de dupe van”, zegt CNV-voorzitter Eric De Macker. Om die reden roept De Macker Abvakabo op om alsnog bij de cao VVT aan te haken. Als het aan vakbond Abvakabo FNV ligt, neemt werkgeversorganisatie ActiZ het thuiszorg-gedeelte van de cao van Abvakabo en BTN over. Hierdoor zou één enkele cao voor de VVT ontstaan. “Dat heeft onze voorkeur”, aldus vakbondsleider Lilian Marijnissen. Of ActiZ inderdaad overgaat tot een ‘fusie’ met de cao van Abvakabo is maar zeer de vraag. “Volgens onze advocaten zal het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nu naar alle waarschijnlijkheid oordelen dat beide partijen weer in overleg moeten”, zegt Marijnissen.

Nu afwachten…
Woordvoerder Suzanne Geels van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat weten dat het ministerie vooralsnog geen commentaar geeft. “We wachten af tot beide cao’s binnen zijn en nemen dan een beslissing over het algemeen verbindend verklaren.”

Bron: Zorgvisie, Skipr, ActiZ

Monetta Driessen
HR-redacteur

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.