Artikel
19 jan '15
19 januari '15
3 min

Consequenties van de WWZ voor de CAR-UWO

De wet Werk en Zekerheid (WWZ) is met ingang van 1 januari 2015 in werking getreden en richt zich op de volgende drie pijlers; Flexibele arbeid, Werkloosheidswet en Ontslag. De nieuwe wet brengt een aantal wijzigingen met zich mee, waaronder wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek (BW) en de Werkloosheidswet. 

De wijzigingen in het BW hebben geen rechtstreeks gevolg voor organisaties waar de CAR-UWO van toepassing is. De WWZ heeft voor organisaties die de CAR-UWO volgen diverse consequenties, waarover wij u graag informeren. In het schema hieronder zijn deze consequenties in goud weergegeven.

Tijdelijke aanstellingen – ketenbepaling

Per 1 juli 2015 wijzigt artikel 2:4 van de CAR als het gaat om de keten van tijdelijke aanstellingen conform de WWZ. Hieronder wordt benoemd wat er precies vanaf 1 juli 2015 wordt gewijzigd ten opzichte van het oude wetsartikel.

Artikel 2:4 oud

Lid 2. Vanaf de dag dat de tijdelijke aanstelling een periode van 36 maanden overschrijdt, geldt de laatste aanstelling met ingang van die dag als vaste aanstelling.
Lid 6. Vanaf de dag dat meer dan drie tijdelijke aanstellingen elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van maximaal 3 maanden, geldt de laatste aanstelling als vaste aanstelling.

Artikel 2:4 nieuw per 1 juli 2015

Lid 2. Vanaf de dag dat aanstellingen voor bepaalde tijd, elkaar met tussenpozen van ten hoogste 6 maanden hebben opgevolgd en een periode van 24 maanden, deze tussenpozen inbegrepen, hebben overschreden, geldt met ingang van die dag de laatste aanstelling als aanstelling voor onbepaalde tijd.
Lid 3. Vanaf de dag dat meer dan drie tijdelijke aanstellingen voor bepaalde tijd elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van ten hoogste 6 maanden, geldt de laatste aanstelling als aanstelling voor onbepaalde tijd.
Lid 4. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op elkaar volgende aanstellingen en arbeidsovereenkomsten tussen werknemer en verschillende werkgevers, die ongeacht of inzicht bestaat in de hoedanigheid of geschiktheid van de werknemer, ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijs geacht moeten worden elkaars opvolger te zijn.

Artikel 2:6 nieuw per 1 juli 2015

Overgangsrecht
Op aanstellingen die op 1 juli 2015 voldoen aan de voorwaarden van artikel 2:4 (oud), wordt artikel 2:4 (nieuw) pas van toepassing indien een volgende aanstelling wordt aangegaan binnen een periode van ten hoogste 6 maanden na het einde van de laatste aanstelling.

Wat betekent dit in de praktijk?

Dit betekent dat een medewerker met een of meerdere aanstellingen voor bepaalde tijd een jaar eerder recht krijgt op een aanstelling voor onbepaalde tijd. Tussenpozen die deze keten verbreken duren geen 3 maanden meer, maar 6 maanden. Hierdoor zal door werkgevers waarschijnlijk minder snel gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om de keten te onderbreken en zullen medewerkers sneller recht op een aanstelling voor onbepaalde tijd verkrijgen.

Lid 4 van artikel 2:4 is een belangrijke toevoeging. Tot op heden is de Centrale Raad van Beroep (onder meer CRvB 18-11-2013, TAR 2014/2) van mening dat het arbeidsverleden, waarin de medewerker via een payroll- of uitzendovereenkomst (nagenoeg) dezelfde werkzaamheden heeft verricht, niet meetelt in de keten. Lid 4 maakt daar een einde aan. Het arbeidsverleden van een payroll- of uitzendmedewerker moet wel degelijk meegeteld worden, ook als deze ligt voor 1 juli 2015.

WW

De bepalingen die in de WWZ zijn opgenomen met betrekking tot de WW zijn rechtstreeks van toepassing op de CAR-UWO organisaties. Het kan zijn dat de CAR-UWO-bepalingen ter attentie van bovenwettelijke WW-uitkeringen de inperking (deels) compenseren.

In onderstaand schema vindt u de wijzigingen op een rij:

Wilt u altijd eenvoudig de up-to-date tekst van de CAR-UWO in kunnen zien? Kijk dan eens naar RAP van Driessen. Ook bieden wij cursussen op het gebied van CAR-UWO, mocht u zich verder willen verdiepen.

Bron: CAR-UWO

Miriam Teunissen
HRM consultant bij Reijn

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.