Artikel
7 dec '12
7 december '12
3 min

Collegiale samenwerking noodzakelijk voor succesvolle organisatie

Expertartikel HRBase -  Ik heb al bij heel veel verschillende organisaties gewerkt en ik denk dat ik mag stellen dat de wijze waarop collegiale samenwerking plaats vindt bepalend is voor het succes van een organisatie. Sterker nog, ik denk te mogen stellen dat de wijze waarop men met elkaar samenwerkt  voor een groot deel de organisatiecultuur bepaalt. Goed met elkaar samenwerken komt tot uiting door gezamenlijke doelstellingen te bepalen en na te leven, je samen verantwoordelijk te  voelen om tot een goed eindresultaat te komen en steeds afstemming met elkaar te zoeken. Zie hier de ingrediënten voor een professionele en succesvolle organisatie.

De medewerkers moeten het doen
Mijn ervaring is dat als een organisatie zich wil ontwikkelen en professionaliseren het niet zozeer de medewerkers zijn die het tegenhouden. Het openstaan voor de veranderingen die een ontwikkeltraject nu eenmaal met zich meebrengt, hangt af van de wijze en het moment waarop medewerkers hierbij betrokken worden. Daarbij moeten ze het gevoel hebben dat ze de veranderende werkwijze ook kunnen behappen, het toepasbaar is  en deze daadwerkelijke verbeteringen met zich meebrengt.  Met andere woorden, de medewerkers moeten begrijpen waarom de verandering plaatsvindt, wat het doel is, wat er van hen verwacht wordt en wat de veranderingen zijn waar zij persoonlijk mee te maken krijgen.

Tijdens het veranderproces moet goed geluisterd worden naar de medewerkers die in de praktijk tegen de eerste kinderziektes oplopen. Lopen bepaalde zaken niet lekker of is een aantal aspecten nog niet goed in beeld? Ga dan gelijk aan de slag, maak goede afspraken en luister heel goed naar de medewerkers die het beste weten hoe de werkprocessen verlopen omdat zij hier dagelijks mee te maken hebben.

Kleine veranderingen met grote consequenties
Een kleine verandering kan een compleet werkproces verstoren. Van te voren zijn zelden alle consequenties inzichtelijk. Daarom is het ook zo belangrijk dat medewerkers die tegen problemen of onduidelijkheden oplopen, dit meteen melden. Vervolgens zal ook snel besproken moeten worden hoe dit opgelost kan worden. Medewerkers nemen de moeite om het te melden als ze het vertrouwen hebben dat er ook daadwerkelijk naar hen geluisterd wordt en er samen met hen naar een oplossing gezocht wordt. Als dit vertrouwen er niet is, bestaat het risico dat er gemopperd en geklaagd wordt en dat er teruggekeken wordt naar “alle andere keren dat er ook van alles veranderd moest worden en het ook allemaal fout ging”.

Samenwerking medewerker en leidinggevende
In dit verband is vooral de samenwerking tussen medewerkers en leidinggevenden van belang. Een leidinggevende voert veranderingen door op hoofdlijnen. De medewerker ervaart in de praktijk de veranderingen op detailniveau. Als hier geen oog voor is kunnen de veranderingen op hoofdlijnen ook niet goed gerealiseerd worden en kunnen de medewerkers niet volledig hun medewerking verlenen om samen tot een goed resultaat te komen.
Kortom: zoals ik in het begin al schreef. Collegiale samenwerking, gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel  voor het einddoel en goede en regelmatige afstemming is essentieel voor de ontwikkeling van een professionele en succesvolle organisatie.

Overleven
In deze onzekere tijd waar werkgevers en werknemers veel last ondervinden van de economische crisis, is het voor een  bedrijf van groot belang om een stevige basis te hebben. Ik denk dat dit zelfs in bepaalde situaties doorslaggevend kan zijn voor de overlevingskansen van een bedrijf.

Maandelijks schrijft HRM-adviseur Miriam Teunissen een artikel op HRBase, een netwerk voor HR Professionals, over een actueel onderwerp op het gebied van HRM. Dit artikel is gepubliceerd op HRBase op vrijdag 7 december 2012.

Miriam Teunissen
HRM consultant bij Reijn

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.