Artikel
6 mei '15
6 mei '15
3 min

Checklist ‘Uniformering bezoldigingsregeling’

Per 1 januari 2016 gelden er voor alle organisaties die de CAR-UWO hanteren uniforme afspraken op het gebied van beloning. De lokale bezoldigingsregelingen verdwijnen op enkele uitzonderingen na. Er komt een nieuw algemeen hoofdstuk 3, waarin uitsluitend CAR-bepalingen zijn opgenomen.

Voorbereidingen

Om per 1 januari 2016 deze uniforme afspraken uit te kunnen voeren, dient u als organisatie de noodzakelijke voorbereidingen te treffen. Hieronder wordt chronologisch weergegeven wat in de aanloop naar 1 januari 2016 moet gebeuren:

Stap 1   Eigen (bezoldigings)regelingen inventariseren die bepalingen bevatten met betrekking tot salaris/vergoedingen

Stap 2   Vergelijken financiële bepalingen huidige regelingen met het definitieve hoofdstuk 3

Stap 3   Berekenen toelage of afkoop overgangsrecht

Stap 4   Financiële analyse

Stap 5   Inrichten salarisadministratie

Stap 6   Lokale (bezoldigings)regelingen intrekken of aanpassen en afspraken CAR-UWO per 1-1-2016 vaststellen

De stappen betreffen een richtlijn, u kunt als organisatie altijd aanpassingen doorvoeren afhankelijk van de lokale behoefte.

Checklist

De impact van de wijzigingen bepaalt u door het verschil in kaart te brengen tussen de huidige vergoedingen binnen uw organisatie en het nieuwe hoofdstuk 3. Om u te helpen stap 1 en 2 uit te voeren hebben we een checklist opgesteld. De mogelijke vergoedingen die op dit moment binnen uw organisatie kunnen gelden worden in de checklist weergegeven en afgezet tegen het nieuwe hoofdstuk 3. Per CAR-bepaling uit het nieuwe hoofdstuk 3 is aangegeven wat de (mogelijke) actie dient te zijn.

Er kunnen binnen uw organisatie lokale vergoedingen zijn die niet in onze checklist zijn opgenomen. Deze lokale vergoedingen moeten wel meegenomen worden in de bepaling en berekening van het overgangsrecht. Gekeken moet worden of de vergoeding past in het nieuwe hoofdstuk 3 of dat de lokale regeling elders geborgd kan en mag worden. Download de Checklist nieuwe hoofdstuk 3.

Berekening

Wanneer u de vergoedingen hebt vergeleken dient vervolgens gekeken te worden naar het mogelijke overgangsrecht van medewerkers. Overgangsrecht ontstaat wanneer individuele medewerkers vanwege de invoering van het nieuwe bezoldigingshoofdstuk er financieel op achteruitgaan. Afhankelijk van de hoogte van de achteruitgang, is sprake van een structurele toelage of eenmalige afkoop.

Toolkit

Driessen HRM is bezig met de ontwikkeling van een toolkit om de situatie vanuit zowel inhoudelijk als financieel perspectief volledig in kaart te brengen. Verwachting is dat deze toolkit voor de zomer gereed zal zijn; dit ook in afwachting van de definitieve teksten en toelichtingen vanuit de VNG. Driessen gaat deze toolkit via haar digitale kennissysteem RAP ontsluiten en is zodoende kosteloos te gebruiken door RAP-klanten.

Alle relevante informatie en de checklist kunt u terugvinden op de HRM-thema IKB pagina op www.driessen.nl/ikb.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.