Artikel
25 mrt '16
25 maart '16
2 min

Ambities van LOGA-partijen rondom invoering beloningssysteem

In de cao Gemeenten 2016 – 1 mei 2017 wordt een aantal ambities aangekondigd om de ingezette harmonisatie en modernisering van de CAR-UWO verder vorm te geven. Eén van de ambities is het zetten van een vervolgstap op de invoering van het nieuwe beloningshoofdstuk 3 van de CAR-UWO.

Onderzoek naar mogelijke vormen van flexibele beloning

De LOGA-partijen hebben een onderzoek laten uitvoeren naar mogelijke vormen van flexibel belonen bij gemeenten. De bevindingen zijn vastgelegd in het onderzoeksrapport ‘Bewust belonen bij gemeenten’. De LOGA-partners gebruiken dit onderzoek als informatie in hun overleg over een nieuw beloningssysteem voor de gemeentelijke sector.

Doelstelling

Doelstelling is dat er een systeem van flexibele beloning ontstaat voor de gehele gemeentelijke sector. In het vernieuwde beloningshoofdstuk 3 is al een aanzet gegeven voor een wat meer uniforme wijze van belonen. In artikel 3:8 en 3:20 van de CAR-UWO worden al wat kaders aangegeven met betrekking tot dit onderwerp. In artikel 3:8 wordt bijvoorbeeld een maximum aangegeven voor het toekennen van een functioneringstoelage (max. 10% van het salaris). Dit zal nog verder uitgewerkt worden in de cao.

Waarom is het belangrijk dat er een sectorbreed beloningssysteem komt?

De LOGA-partijen vinden het belangrijk dat er een beloningssysteem komt dat tegemoet komt aan de wensen van medewerkers en werkgevers. Een beloningssysteem dat een bijdrage levert aan het gesprek tussen leidinggevenden en medewerkers en hen sturingsmogelijkheden biedt op ontwikkeling en resultaten. Uit het onderzoek blijkt dat het instrument ‘bewust belonen’ in de vorm van beoordelingsafhankelijke beloningsvormen goed kan werken als er aan de volgende randvoorwaarden wordt voldaan: het beloningsbeleid is transparant en uniform en de individuele beoordeling en beloning zijn objectief. De LOGA-partijen onderschrijven deze uitgangspunten.

Co-creatie

De LOGA-partners willen in samenwerking met werkgevers en werknemers gedurende de looptijd van deze cao onderzoeken welke methodes van beoordelingsafhankelijk belonen het beste zouden kunnen werken bij gemeenten, welke voorwaarden hieraan verbonden moeten worden en welke cao-afspraken hiervoor nodig zijn.

Bron: VNG, LOGA

Miriam Teunissen
HRM consultant bij Reijn

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.