Artikel
28 jan '14
28 januari '14
2 min

Afschaffen ambtenarenstatus kan jaren duren

Al jaren is de speciale status van ambtenaren onderwerp van discussie. Vandaag stemt de Tweede Kamer over het voorstel voor de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Als dit wetsvoorstel aangenomen wordt kan dit het einde van de speciale ambtenarenstatus betekenen. Minister Plasterk geeft aan dat het nog wel 2,5 jaar kan duren voordat de ambtenarenstatus helemaal afgeschaft is.

CDA en D66 willen met hun initiatiefwetsvoorstel de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk in overeenstemming brengen met die van andere werknemers. De partijen zijn van mening dat de historisch gegroeide bijzondere positie van ambtenaren in de afgelopen jaren steeds verder toegroeit naar die van andere werknemers.

De meningen over het behoud van de ambtenarenstatus zijn verdeeld

De meningen over de noodzaak tot het behouden van de ambtenarenstatus is nog punt van discussie. Critici menen dat ambtenaren extra bescherming nodig hebben ten opzichte van reguliere werknemers om hun onafhankelijkheid te waarborgen. Zij dienen de publieke zaak en zijn daardoor kwetsbaar. De speciale ambtenarenstatus zou hen beschermen tegen willekeur. De indieners van het wetsvoorstel zijn echter van mening dat ook reguliere werknemers worden beschermd tegen onredelijkheid en willekeur van hun werkgever. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is voorstander van het afschaffen van de ambtenarenstatus. De VNG meent dat dit meer ruimte biedt aan gemeenten voor het voeren van een meer concurrerend en eigentijds personeelsbeleid. De mobiliteit en flexibiliteit op de arbeidsmarkt zullen toenemen en daardoor zal de overstap tussen de arbeidsmarkt en de overheid toenemen.

Afschaffen ambtenarenstatus niet vóór 2017

Het wetsvoorstel betreft niet alle ambtenaren. Er wordt een uitzondering gemaakt voor bepaalde groepen, zoals rechters en militairen. Deze groep wordt zo beperkt mogelijk gehouden. Dat het beëindigen van de ambtenarenstatus niet voor 2017 zal lukken, komt volgens minister Plasterk doordat er veel regelingen moeten worden aangepast.  Daarnaast moet er nieuwe regelgeving komen voor de groepen die van de nieuwe wet worden uitgezonderd en is de nodige opleiding en scholing nodig.

Bron: Binnenlands Bestuur

Miriam Teunissen
HRM consultant bij Reijn

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.