Artikel
24 apr '14
24 april '14
3 min

Aanvulling op wetsvoorstel verlofregelingen

De ministerraad heeft onlangs ingestemd met een aanvulling op het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden. Het kabinet wil onder andere mensen die voor een zieke vriend of bekende zorgen, recht geven op zorgverlof. Daarnaast krijgen vaders straks langer kraamverlof en zullen zij recht krijgen op bevallingsverlof als hun vrouw na de geboorte van een kind overlijdt.

Wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden
Het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden ligt al bij de Tweede Kamer en vereenvoudigt de bestaande regels voor verlof in de Wet Arbeid en Zorg en de Wet Aanpassing Arbeidsduur. Beide wetten dienen om de combinatie van arbeid en andere verantwoordelijkheden mogelijk te maken. Doelstelling is dat werknemers meer mogelijkheden krijgen om hun zorgtaken en werkuren op elkaar af te kunnen stemmen. In onderling overleg tussen werkgever en werknemer moet flexibeler gebruik gemaakt kunnen worden van de mogelijkheden.

Aanvulling op het wetsvoorstel
Het kabinet komt nu met een aanvulling op het wetsvoorstel en wil de verlofregelingen uitbreiden, omdat mensen steeds meer zorgtaken hebben. Dit maakt het combineren van werk en zorg lastiger, waardoor teveel mensen stoppen met werken of gaan korter werken, vindt het kabinet. In de aanvulling komen de volgende punten aan de orde:

 • Kraamverlof voor vaders
  Vaders hebben op dit moment twee dagen kraamverlof. Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) had al laten weten dat daar drie onbetaalde dagen bijkomen. De werkgever kan dat verlof niet weigeren.
 • Bevallingsverlof voor vaders
  Als een moeder bij de geboorte van een kind overlijdt, krijgt de vader voortaan het bevallingsverlof van de moeder. Daardoor kan hij zorgen voor de pasgeborene in de eerste levensperiode.
 • Zwangerschapsregeling couveusekinderen
  Het kabinet wil de zwangerschapsregeling voor moeders met couveusekinderen verruimen. De tijd dat het kind in de couveuse ligt, wordt aan het zwangerschapsverlof toegevoegd.
 • Zorgverlof
  Mantelzorgers krijgen ook recht op zorgverlof als zij zorgen voor een zieke broer of zus, vriend of goede bekende. Het zorgverlof beperkt zich dus niet langer tot de zorg voor een zieke partner, kind of ouder. Asscher had al eerder aangekondigd dat hij dit zou gaan regelen. Het recht op zorgverlof geldt bovendien straks voor alle vormen van zorg. Nu is er alleen recht op langdurig zorgverlof als het gaat om een levensbedreigende ziekte.

En nu?
Deze wijzigingen zijn ingediend als aanvulling bij het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden, waarin verschillende verlofregelingen gewijzigd worden. Pas als de Tweede en Eerste Kamer instemmen met het wetsvoorstel en de nota van wijzigingen, zijn de maatregelen een feit. De wet zou op 1 juli 2014 in werking moeten treden.

Bron: P&O Actueel

Monetta Driessen
HR-redacteur

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.