Artikel
2 feb '15
2 februari '15
2 min

Aanjager zet zich in voor participatiebanen bij overheid

Het kabinet heeft Hans Spigt aangesteld als aanjager voor de uitvoering van de banenafspraak overheidssector. In die functie ondersteunt Spigt het Verbond Sectorwerkgevers Overheid. Ook gaat hij werkgevers actief benaderen voor de concrete invulling van de gemaakte afspraken.

In het sociaal akkoord tussen kabinet en sociale partners staat de afspraak dat er extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking komen. Dit geldt zowel voor het bedrijfsleven als voor de overheid. De afspraak is vastgelegd in de Participatiewet die op 1 januari van dit jaar van kracht werd.

25.000 overheidsbanen

De nieuwe banen zijn er voor mensen die door hun beperking het wettelijk minimumloon niet kunnen verdienen. Wajongers en mensen die op de wachtlijst staan voor de sociale werkvoorziening maken als eerste aanspraak op de extra banen. Er moeten de volgende tien jaar 25.000 overheidsbanen bij komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het gaat om banen bij het rijk, gemeenten, provincies en waterschappen, maar ook bij Defensie, de politie en in het onderwijs

Afstemmen

Spigt zal met individuele overheidswerkgevers, de gemeenten, de vakbeweging en UWV het personeelsbeleid of bijvoorbeeld de ondersteuningsmiddelen afstemmen om de doelen van de Participatiewet te halen. Het betreft onder andere de inzet van jobcoaches, no-riskpolissen en werkplekaanpassingen.

Participatiebanen

Het kabinet heeft met de sociale partners afgesproken dat er in 2025 in totaal 125.000 extra banen moeten zijn voor mensen met een beperking. Het gaat om 100.000 banen in de marktsector en 25.000 bij de overheid. Namens werkgeversorganisatie VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland heeft Aart van der Gaag, voorzitter van de uitzendorganisatie ABU, in het bedrijfsleven een soortgelijke rol als die Hans Spigt bij overheidswerkgevers gaat vervullen.

Aanjager

Hans Spigt (54) treedt officieel op 15 februari als aanjager in functie. Hij was eerder wethouder van de gemeenten Dordrecht en Utrecht. Verder was hij jarenlang voorzitter van de commissie Werk en Inkomen bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Bron: Rijksoverheid.nl

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.