Interview
14 okt '19
14 oktober '19
5 min

Aandacht voor ontregelen in de zorg

Werkdruk als gevolg van regeldruk staat in de spotlight in de zorgsector. Niet voor niets is er een actieplan ‘(ont)regel de zorg’ in het leven geroepen door de overheid. Hoe ervaren zorgorganisaties die regeldruk? In gesprek met Eefje Fransen, Hoofd HRM bij Stichting Gezondheidscentra Eindhoven (SGE).

SGE zet zich in voor een duurzaam gezonde wijk en ziet het als hun taak om bij te dragen aan de gezondheid en het welzijn van alle Eindhovenaren. De eerstelijnszorg vanuit diverse gezondheidscentra in de stad is voor inwoners dichtbij, laagdrempelig en persoonlijk. “In onze centra die verspreid zijn over Eindhoven werken onder andere huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen, een tandarts en apothekers”, aldus Eefje Fransen, die al twintig jaar werkzaam is bij SGE. Na in verschillende rollen gewerkt te hebben is ze nu werkzaam als hoofd HRM bij de stichting.

Waar wordt op dit moment door de HR-afdeling de meeste tijd aan besteed?

Eefje: “Momenteel ligt bij ons de nadruk op de cao wijziging. Deze is sinds 1 maart jl. opgezegd. Dit komt omdat het landelijk steeds moeilijker werd om deze cao te onderhouden. Er zijn namelijk steeds minder mensen die onder deze cao vielen. We hadden tot 1 maart één cao voor al onze medewerkers. Nu worden medewerkers in aanpalende cao’s of in adviesregelingen ondergebracht. Dat betekent dat we van één arbeidsvoorwaardenregeling voor iedereen, ineens naar vijf verschillende regelingen moeten. Daar gaat op dit moment echt de tijd in zitten voor onze afdeling. Daarnaast is het aantal openstaande vacatures een zorgelijke ontwikkeling. Het wordt steeds ingewikkelder om vacatures in te vullen, ze staan langer open en daarnaast hebben we er nog nooit zoveel gehad als op dit moment.” 

Regels. De zorg kent er een heleboel. Zijn er door de jaren heen steeds meer regels bijgekomen?

Eefje: “Deze vraag zou je beter aan een zorgverlener kunnen stellen. Maar natuurlijk hoor ik die geluiden van medewerkers, ook binnen onze organisatie.” Anton van den Bosch, werkzaam als fysiotherapeut bij SGE en voorzitter van de afdeling fysiotherapie vult aan: “De afgelopen 5 tot 10 jaar zijn er steeds meer eisen gesteld en regels bijgekomen waar professionals aan moeten voldoen. Twee jaar geleden kwamen de eerste geluiden om de zorg efficiënter te maken. Er moeten minder regels komen en de regels die er zijn moeten nut hebben in het voordeel van de zorgverlener en de patiënt. Ik weet niet of dit al heel concreet is geworden. Er gaan namelijk regels vanaf, maar er komen er ook bij.”

Vind jij dat de zorg moet gaan ontregelen?

Anton: “Ik denk dat de zorg regels nodig heeft om bepaalde richtlijnen of kaders te schetsen. Regels zijn gunstig, maar ik denk wel dat er veel regels op papier staan die zowel voor de patiënt als de zorgverlener geen meerwaarde hebben. Vrijwel iedereen die in de zorg werkt wil zorg leveren. Regels die geen betrekking hebben op de zorg, maar alleen een administratieve of organisatorische last zijn, daarvoor hebben de meeste mensen niet een beroep in de zorg gekozen.”

Wat doen jullie als organisatie of HR-afdeling om de regeldruk te verlagen? Hoe werkt het als er nieuwe regels komen?

Eefje: “Wij kijken geregeld naar onze processen en stellen onszelf dan vragen als: ‘Waarom worden deze stappen gezet? Wat vragen wij van de medewerkers? Is dat echt nodig?’ Kunnen we een proces veranderen of kan dat formulier met die handtekening achterwege blijven?”

Ik las laatst een artikel met de kop: “Gezondheid zorgmedewerker lijdt onder regeldruk”. Ervaren jullie medewerkers regeldruk?

Eefje: “Dat de gezondheid van zorgmedewerkers lijdt onder regeldruk, daar kan ik me zeker iets bij voorstellen. De tijd die medewerkers kwijt zijn aan administratieve lasten naast het leveren van goede zorg staat voor het gevoel haaks op elkaar. De administratieve last lijkt steeds groter te worden. Zorgmedewerkers zijn daar liever niet mee bezig. De tijd die dit vraagt gaat af van de tijd voor patiënten. Zeker als ze het nut er niet van inzien of als het voor de patiënt niets toevoegt levert dat frustratie op. Medewerkers kunnen hierdoor in de knel komen. Bij het laatstgehouden medewerkerstevredenheidsonderzoek scoorden we als organisatie op het thema werkdruk (een afgeleide van regeldruk) een onvoldoende. Dat was in de algemene rapportage de enige echte onvoldoende die uit het onderzoek naar voren kwam. Regeldruk behoort tot een van de punten die de werkdruk veroorzaakt. De tweede helft van dit jaar ligt onze focus op het uit elkaar halen van wel- en niet beïnvloedbare regeldruk. Later in het jaar volgt er een nieuwe meting die enkel gericht is op de werkdruk(beleving) en kijken we op welk deel we eventueel invloed hebben oftewel wat we kunnen doen om regeldruk te beperken.”

Hoe kijkt SGE naar de toekomst?

Eefje: “In de toekomst gaat onze aandacht als organisatie nog meer uit naar hoe we het doen. Denk bijvoorbeeld aan de krapte op de arbeidsmarkt. Dit is een steeds groter wordend probleem. We hebben niet de illusie dat dit volgend jaar voorbij is. We moeten dus op een andere manier naar werkwijzen, taken en verantwoordelijkheden kijken.”

Whitepaper

Benieuwd naar de staat van HRM in de zorg? Vraag gratis de whitepaper ‘HRM, klaar voor de zorg van morgen’ aan.

Dit interview is gepubliceerd in het magazine van Driessen Groep, september 2019, over REGELS.

Lieke Jansen
Hoofdredacteur

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.