De afdeling HRM speelt een centrale rol bij de huidige uitdagingen in de zorg. Opleiding en ontwikkeling van medewerkers, het verlagen van de werkdruk, het aantrekken van personeel en dienstverlening op maat. Deze uitdagingen vragen om een vernieuwde aanpak die niet alleen tijd bespaart, maar ook leidt tot verdiepende inzichten en verbeteringen.

In deze whitepaper doen we onderzoek naar de staat van HRM in de zorg en laten we zien hoe management- en stuurinformatie, procesoptimalisatie en prestatieverbetering bijdragen aan het succes van zorgorganisaties. Dit doen we aan de hand van onderzoek, interviews met experts en een praktijkcase uit de zorg.

Onderzoek naar HRM in de zorg

We delen de resultaten van een representatief landelijk onderzoek onder 854 respondenten werkzaam in de zorg (434 HRM professionals en 420 medewerkers), uitgevoerd door Kantar TNS in opdracht van IJK. Onderzoeksonderwerpen zijn o.a. werkdruk, de kwaliteit van de afdeling HRM en het gebruik van data voor HRM.

Thema: management- en stuurinformatie

Ongemerkt bewaren we met z’n allen veel data. Data die van onschatbare waarde is. Zo ook HR-data. Om een nog betere HR-businesspartner te worden, is het meenemen van data een belangrijke ontwikkeling. Resultaten uit het onderzoek van IJK onder HRM’ers in de publieke sector laten zien dat steeds meer organisaties bewust bezig zijn met het verzamelen van data.

Thema: procesoptimalisatie

Organisaties in de zorg hebben een focus op patiënten, cliënten of klanten. Daarom is het noodzakelijk HRM- en bedrijfsvoeringsprocessen gestroomlijnd te hebben. Met het beschrijven van werkprocessen gaat iedere organisatie anders om. In de praktijk komt het nog regelmatig voor dat het succesvol uitvoeren van taken of verantwoordelijkheden afhangt van de kennis en kunde van specifieke medewerkers binnen de organisatie, met alle risico’s van dien.

Thema: prestatieverbetering

Meebewegen en anticiperen op veranderende vraag en mogelijkheden is belangrijk om de leer- en ontwikkeldoelstellingen van een organisatie op koers te houden. En iedere organisatie doet dat op haar eigen manier. Vaak blijkt dat het juiste samenspel tussen mens en techniek leidt tot het beste resultaat.

Vraag de whitepaper kosteloos aan

Vraag via onderstaand formulier deze whitepaper van 25 pagina’s kosteloos aan en lees alles over:

  • Het onderzoek onder 854 respondenten uit de zorg: de medewerker en HRM’er aan het woord.
  • Hoe neemt u betere beslissingen op basis van data.
  • Waarom strategische personeelsplanning kansloos is zonder data en HR-analytics.
  • Het ontwikkel en beheer dilemma.
  • Trends in leren: techniek heeft de toekomst.