Artikel
1 dec '11
1 december '11
2 min

65-plussers moeten zo lang mogelijk aan het werk blijven

De overheid wil stimuleren dat zoveel mogelijk 65-plussers aan het werk blijven. Dit is nodig om de economische situatie te verbeteren en de pensioenen te kunnen betalen. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief gestuurd aan de Tweede Kamer waarin een aantal maatregelen worden voorgesteld. Eén van deze plannen is om de verplichtingen voor de werkgever bij ziekte van een 65-plusser te beperken.

Zes weken loon doorbetalen aan zieke 65-plusser
Veel werkgevers zijn op dit moment huiverig om 65-plussers in dienst te houden of te nemen, omdat zij hiermee risico’s denken te lopen. Om deze risico’s te beperken is er een wetsvoorstel ingediend met een aantal regelingen die tot doel hebben deze risico’s te beperken.

Een van deze voorgestelde regelingen is dat de loondoorbetalingsplicht bij ziekte van 65-plussers wordt verlaagd van 2 jaar naar zes weken. Een andere regeling bevat de ontslagtermijn voor 65-plussers. Op dit moment bedraagt de ontslagtermijn één tot vier maanden, afhankelijk van de cao. Deze wordt teruggebracht naar één maand.

Vitaliteitsspaarrekening is niet bedoeld voor vervroegd pensioen
Het Belastingplan 2012 is, op een paar amendementen na, goedgekeurd. In dit Belastingplan staat opgenomen dat er een revisierente in rekening wordt gebracht als een 62-plusser meer dan € 10.000,– per jaar opneemt uit de vitaliteitsspaarrekening. Dit is zo geregeld om te ontmoedigen dat de nieuwe vitaliteitsregeling wordt gebruikt voor vervroegd pensioen.  Het is immers de bedoeling dat oudere werknemers zoveel mogelijk doorwerken na hun 65ste.

Automatisch ontslag bij bereiken pensioengerechtigde leeftijd vervalt
In veel cao’s staat dat werknemers bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd automatisch ontslagen worden. In het wetsvoorstel  wil de minister vastleggen dat deze zogenoemde “pensioenontslagbedingen”alleen geldig zijn als dit binnen de organisatie is vastgelegd.
Het is dus geen automatisme meer dat iemand die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt ontslag krijgt.

Het wetsvoorstel voor het zogenoemde lichtere arbeidsrechterlijke regime wordt naar verwachting begin 2012 ingediend bij de Tweede Kamer

Miriam Teunissen
HRM consultant bij Reijn

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.