Artikel
5 jan '22
5 januari '22
4 min

5 L&D trends waar HR mee te maken krijgt in 2022

3 belangrijke thema’s voor 2022 zijn onder andere werkgeluk, vitaliteit en groei. De werkdruk is in de meeste sectoren heel hoog en dat biedt des te meer reden om stil te staan bij hoe (werk)gelukkig en vitaal medewerkers zijn. Door daarnaast ook oog te hebben voor hun groeipotentieel kunnen organisaties professionals binden en behouden. L&D en HR kunnen hierin samen een belangrijke rol spelen. Door medewerkers de regie over hun eigen loopbaan te geven en hen (zowel online als offline) persoonlijk te begeleiden in hun ontwikkeling, voelen zij zich gezien, gesteund en gewaardeerd.

De 5 belangrijkste L&D (Learning & Development) trends voor 2022 zijn:

  1. Professionele autonomie
  2. Medewerkers binden en behouden
  3. Performance management
  4. Digitaal begeleiden
  5. User experience

1 | Professionele autonomie

Veel organisaties hebben de regie over persoonlijke ontwikkeling naar de medewerkers zelf verschoven, waardoor hun professionele autonomie is gegroeid. Een medewerker krijgt zo meer (zelf)vertrouwen, en het inzetten van het ‘gezond verstand’ wordt onderdeel van de dagelijkse praktijk waarin collega’s van en met elkaar leren. Door de expertise van eigen medewerkers slim te benutten kan kennisdeling op de werkvloer steeds beter vorm krijgen.

2 | Medewerkers binden en behouden

Net als de werkdruk is ook het verloop bij veel sectoren hoog. Medewerkers die weten hoe zij in hun werk kunnen groeien zijn gemotiveerder en leergieriger. Door samen in te zoomen op de persoonlijke leerbehoeften, kunnen zij in de juiste richting gecoacht worden. Inzicht in de eigen groeimogelijkheden (voor de medewerker zelf) en inzicht in iemands potentie (voor de HR-afdeling en manager) vormen de basis voor een goed gesprek. Deze dialoog begint al tijdens de pre-/onboarding door in kaart te brengen waar de leer- en ontwikkelbehoeften van een nieuwe medewerker liggen.

3 | Performance management

Waar CV’s en LinkedIn-profielen volstaan met (verplichte) hard skills, zijn bijbehorende soft skills onmisbaar om het werk goed te kunnen doen. Een vaste gesprekkencyclus biedt houvast om periodiek met een medewerker in gesprek te gaan en deze te coachen in de verdere ontwikkeling van zijn/haar hard én soft skills. Om soft skills online te trainen biedt GoodHabitz een grote bibliotheek aan met daarin ook een praktische Quickscan voor meer zelfinzicht.

4 | Digitaal begeleiden

Online leren is inmiddels voor veel medewerkers en leerlingen de norm – al zal klassikaal trainen nodig blijven om de theorie in de praktijk te brengen en te toetsen. De technologie achter het digitaal begeleiden speelt een belangrijke faciliterende rol. Zo is in veel lerende organisaties het raadplegen van online portfolio’s in het leerplatform een nieuw ‘digitaal ritueel’ geworden, bedoeld om inzicht te verkrijgen in iemands persoonlijke leertraject. Een nieuw ritueel dat in 2022 meer handen en voeten gaat krijgen is het continu en proactief kennis delen met elkaar, zowel online als op de werkvloer.

5 | User experience

Nu de (online) mogelijkheden om te leren en ontwikkelen razendsnel groeien, is het niet altijd makkelijk om door de bomen het bos te blijven zien. Een optimale user experience in het leerproces – waarbij de medewerker binnen no-time de informatie vindt die hij zoekt – motiveert en activeert om leergierig te zijn. Voor organisaties die al langer online leren, kan een ‘grote voorjaarsschoonmaak’ van het leeraanbod effectief zijn. Want een opgeruimde leeromgeving die alleen de must-haves toont, vormt een prachtige basis om de gebruikservaring verder te optimaliseren!

Het belang van een vooruitziende blik

Voor HR en L&D is het een uitdaging om in 2022 op bovenstaande trends in te spelen. De afdelingen delen de verantwoordelijkheid om er voor medewerkers een boeiend en leerzaam jaar van te maken. Door hierin samen op te trekken, met een heldere visie en gezamenlijke doelen, krijgen de drie belangrijke thema’s voor dit nieuwe jaar – het werkgeluk, de vitaliteit en de groei van medewerkers – de aandacht die ze verdienen!

Bron: Infolearn

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.