Artikel
11 nov '13
11 november '13
2 min

Zorgverzekeraars verantwoordelijk voor persoonlijke verzorging

Staatssecretaris van Rijn heeft in een brief aan de Kamer aangekondigd dat niet gemeenten, maar zorgverzekeraars vanaf 2015 verantwoordelijk worden voor de persoonlijke verzorging. Hiermee wordt zowel de verzorging als de verpleging in één hand gehouden binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw). Voor wijkverpleegkundigen is hier een belangrijke rol in weggelegd.

Eén loket voor verzorging en verpleging
Van Rijn stelt dat kwetsbare mensen met een lichamelijke aandoening straks niet naar twee loketten hoeven. Alleen het deel van verzorging dat samenhangt met begeleiding en ondersteuning wordt straks naar de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) overgeheveld. Gemeenten hebben er maandenlang bij Van Rijn op aangedrongen dat persoonlijke verzorging het beste bij gemeenten ondergebracht kan worden.

Zorgaanbod afgestemd op zorgbehoefte
De staatssecretaris heeft vooral gekeken naar de zorginhoudelijke samenhang en heeft er voor gekozen om geen splitsing aan te brengen tussen  verpleging en verzorging vanuit de gedachte dat het niet wenselijk is voor mensen die deze beide zorgsoorten nodig hebben. Hij stelt dat wanneer het werk wordt georganiseerd in kleinschalige zelfsturende teams die verpleging en verzorging integraal leveren, de zorg beter wordt afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de cliënt waardoor de zelfredzaamheid verbeterd wordt. De zorg wordt hiermee als het ware rondom de cliënt georganiseerd door (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden.

Onderzoek ministerie Volksgezondheid
Uit onderzoek, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid,  blijkt dat 84% van de mensen die nu verzorging krijgt een lichamelijke aandoening heeft. Een groot deel van deze groep maakt ook het meest gebruik van verpleging. Voor slechts een kleine groep mensen wordt ondersteuning als wassen en aankleding meer in samenhang met begeleiding geleverd, aldus Van Rijn. Dat deel komt onder de Wmo te vallen.

Nog dit jaar wetsvoorstel naar de Kamer
Van Rijn streeft er naar dit jaar nog een wetsvoorstel naar de Kamer te sturen. De wet- en regelgeving wordt zodanig ingericht dat het samenwerking tussen verzekeraars, zorgaanbieders en gemeenten stimuleert.

Bron: Binnenlands Bestuur

Miriam Teunissen
HRM consultant bij Reijn

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.