Artikel
28 mrt '18
28 maart '18
3 min

Zorg biedt uitstromende medewerkers Defensie nieuwe loopbaan

Defensie kent een uitstroom van personeel. Tegelijk heeft de zorg een enorme behoefte aan nieuwe medewerkers. Hier geldt dus duidelijk de optelsom 1 + 1 = arbeidsmobiliteit. Zorginstelling ’s Heeren Loo biedt uitstromende defensiemedewerkers de mogelijkheid om hun carrière te vervolgen als zorgbegeleider.

Het werven van voldoende personeel is in de toekomst de grootste uitdaging van de zorg. Bij zorginstelling ’s Heeren Loo merken ze dat nu al. Er zijn daar veel moeilijk vervulbare vacatures. Gelijktijdig stromen er bij Defensie mensen uit voor wie het einde van hun loopbaan nog lang niet in zicht is. Daarom sloot ’s Heeren Loo een convenant af met het Defensie om zij-instromers aan te kunnen trekken.

Stage

Defensiemedewerkers die binnen drie jaar contractueel uitstromen, krijgen de gelegenheid om stage te lopen bij ’s Heeren Loo. Het doel daarvan is dat zij uiteindelijk bij de zorginstelling in dienst komen. Door deze samenwerking verwacht de zorginstelling goed gekwalificeerde medewerkers in de zorg te krijgen. Defensie is de eerste organisatie waarmee ’s Heeren Loo samenwerkt op het gebied van uit- en zij-instroom. De zorgwerkgever hoopt voor de toekomst op meer van dit soort samenwerkingen.

Aansluiting competenties

Een begeleider in de zorg moet goed samen kunnen werken in een team, flexibel zijn, kunnen zorgen voor een goede interventie (methoden en technieken om het gedrag van cliënten te veranderen en hun omstandigheden te beïnvloeden) en kunnen aanpakken. Deze competenties passen volgens ’s Heeren Loo goed bij de medewerkers van Defensie. Eisen die de zorginstelling verder aan de medewerkers stelt is dat ze leiding kunnen geven en krijgen. Ook moeten zij passie hebben voor hun werk en zich verder willen ontwikkelen.

BV Nederland

“In mijn ideale wereld bestaat er geen werkloosheid”, zegt Ellen Boonen, directeur HRM bij ’s Heeren Loo. Iedereen die wil en kan werken, moet volgens haar ook kunnen werken. “De competenties en kijkrichting van de mensen van Defensie ‘Wij zijn er voor het vaderland’ komen overeen met die van onze medewerkers ‘Wij zijn er voor de cliënt’. Dat betekent dat wij ons als organisatie moeten opstellen als BV Nederland; als één organisatie minder personeel nodig heeft, neemt een andere organisatie het personeel over. We moeten durven investeren in zij-instromers. En dat is precies wat we nu samen met Defensie doen.”

Diploma

De potentiële zorgmedewerkers krijgen hun opleiding via Defensie en lopen stage bij ’s Heeren Loo. Als ze een diploma halen, kunnen ze hun carrière bij ’s Heeren Loo vervolgen.

Inzet bij rampen

Tijdens de stageperiode blijven de medewerkers in dienst van Defensie. Dat betekent dat Defensie de medewerkers kan blijven oproepen voor oefeningen, uitzending of voor inzet bij rampen en calamiteiten. De medewerker krijgt het laatste jaar bij Defensie wel maximaal de tijd om zich voor te bereiden op zijn of haar toekomst.

Bron: PW., ’s Heeren Loo

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.