Artikel
25 nov '12
25 november '12
2 min

Wob-verzoek? Breng de kosten in rekening!

Een Wob-verzoek (een verzoek op basis van de Wet openbaarheid bestuur) brengt vaak kosten met zich mee. Deze kosten kunnen in rekening worden gebracht bij de verzoeker. Dat heeft de Raad van State op 22 augustus bepaald.

Ook bevoegdheid decentrale overheden
Op 22 augustus 2012 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald (LJN: BX5240) dat ook decentrale overheden de bevoegdheid hebben om kosten in rekening te brengen die als gevolg van een verzoek om informatie op grond van de Wob gemaakt worden voor het maken van kopieën van documenten en uitreksel of samenvattingen van de inhoud daarvan. Bij de totstandkoming van de Wob is destijds bepaald dat de regeling van artikel 12 van de Wob alleen voor de centrale overheid geldt.

Vaststellen vergoedingenregels
Voortaan kunnen ook gemeenten (en provincies en waterschappen) een vergoeding vragen, nadat zij een vergoedingsregeling hebben vastgesteld en bekendgemaakt. De VNG geeft aan dat bij het vaststellen van de vergoedingenregels aansluiting gezocht kan worden bij de tarieven van het Rijk. Deze zijn vastgelegd in het Besluit tarieven openbaarheid van bestuur.

Vergoedingen
Voor het verstrekken van kopieën van schriftelijke stukken is de vergoeding:

  • voor minder dan 6 kopieën:gratis;
  • voor 6 tot 13 kopieën: € 4,50;
  • voor 14 of meer kopieën : € 0,35 per kopie.

Voor kopieën van een ander materiaal bedraagt de vergoeding niet meer dan de kostprijs. Voor een uittreksel of een samenvatting van een document bedraagt de vergoeding € 2,25 per pagina. Dergelijke vergoedingen zijn zelden kostendekkend. Gezien de stijging in het aantal Wob-verzoeken als gevolg van de komst van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen, kan het echter interessant zijn een dergelijke vergoedingsregeling vast te stellen en de kosten daadwerkelijk in de rekening te brengen bij de verzoeker.

Meer informatie
Voor meer informatie over een Wob-verzoek, het opstellen en vaststellen van een vergoedingsregeling of de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen kunt u terecht bij de Helpdesk HRM via helpdesk@driessen.nl of via 0492-50 66 22.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.