Artikel
11 jun '13
11 juni '13
2 min

Wijziging ontslagrecht dit najaar naar de Tweede Kamer

Het wetsvoorstel voor de wijziging van het ontslagrecht en de WW wordt in november 2013 ingediend bij de Tweede Kamer. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, zal het waarschijnlijk met ingang van 1 januari 2016 in werking treden.

In het wetsvoorstel voor de hervorming van het ontslagrecht en de WW worden de plannen uit het sociaal akkoord verder uitgewerkt. Daarnaast wordt ook de status van een aantal andere wetsvoorstellen toegelicht.

Flexwerkers
De maatregelen die de rechtspositie van de flexwerkers moeten verbeteren, zoals het verkorten van de ketenbepaling, worden in november 2013 ingediend bij de Tweede Kamer en gaan per 1 januari 2015 in.

Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd
Het wetsvoorstel  ‘Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’ wordt in juli 2013 bij de Tweede Kamer ingediend en treedt op 1 juli 2015 in werking. Dit wetsvoorstel moet de belemmeringen om werknemers door te laten werken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd wegnemen.

Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden
Het wetsvoorstel ‘Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden’ ligt op dit moment bij de Tweede Kamer. Er wordt gekeken of dit wetsvoorstel kan worden samengevoegd met het initiatiefvoorstel ‘Flexibel werken’. Minister Asscher is hierover in gesprek met de sociale partners. Mogelijke aanvullingen op het wetsvoorstel worden in de zomerperiode ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat naar verwachting in op 1 juli 2014.

Participatiewet
Vóór het zomerreces komt er nog een hoofdlijnennotitie over de invulling van de quotumregeling voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten. In deze notitie worden ook de veranderingen in de Participatiewet opgenomen die het resultaat zijn van het sociaal akkoord. Beide wetsvoorstellen worden in november 2013 bij de Tweede Kamer ingediend en treden per 1 januari 2015 in werking.

Bron: HR Rendement

Miriam Teunissen
HRM consultant bij Reijn

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.