Artikel
6 jan '15
6 januari '15
3 min

Wijziging in de CAR-UWO: stage- en werkervaringsplaatsen

Op 11 september 2014 is er door het bestuur van de VNG een nieuwe CAO Gemeenten (CAR-UWO) bekrachtigd. Per 1 januari 2015 wijzigt de CAR-UWO op verschillende onderwerpen. In deze tekst informeren wij u over één van deze wijzigingen per 1 januari 2015: stage- en werkervaringsplaatsen.

Stage- en werkervaringsplaatsen

In de CAR-UWO stonden bepalingen om werkzoekende jongeren van 16 tot 25 jaar een kans te bieden om werkervaring op te doen via een leerwerkbaan of een instapplan. Echter gaven deze afspraken de organisaties onvoldoende ruimte om werkzoekende jongeren een kans te bieden. Om hier verandering in aan te brengen worden de oude bepalingen vervangen door twee nieuwe artikelen (1:2a Stageplaats en 1:2b Werkervaringsplaats). Hierdoor hebben organisaties een heldere, eenduidige rechtsgrond op basis waarvan zij jongeren en werkzoekenden een stage- of werkervaringsplaats kunnen aanbieden.

Stageplaats

De CAR-UWO kende tot op heden geen expliciete grondslag voor stages. Dit is met de invoering van deze artikelen veranderd. In de CAR-UWO wordt per 1 januari 2015 een basis voor een stage neergelegd, waarbij de stageplaats is bedoeld voor personen die in het kader van een opleiding/onderwijs praktijkervaring op willen doen. Hiervoor dient altijd sprake te zijn van een driehoeksrelatie (stageverlener, stagiair en opleidingsinstituut). Een eventuele (onkosten)vergoeding wordt nog altijd in overleg met de ondernemingsraad in een lokale regeling vastgelegd. Het nut van een lokale regeling blijft hierdoor bestaan.

Werkervaringsplaats

De werkervaringsplaats is bedoeld voor personen die op eigen initiatief werkervaring willen opdoen. Dit kan voor de duur van maximaal zes maanden. Deze periode kan eenmalig verlengd worden met een periode van zes maanden. Het leren en opdoen van werkervaring staat voorop. Een eventuele (onkosten)vergoeding is bijzaak en wordt in overleg met de ondernemingsraad (in een lokale regeling) vastgelegd. 

U bent niet verplicht om een vergoeding te betalen, maar het is wel van belang om de vrijwilligheid in deze relatie vast te leggen. Een sterke gezagsverhouding zou bij een eventuele gerechtelijke procedure kunnen wijzen op het bestaan van een dienstverband (met alle gevolgen van dien).

Betekenis voor de HRM-praktijk

Het bovenstaande geeft uw organisatie meer mogelijkheden om werkzoekenden ervaring te laten opdoen. Dit is enerzijds gunstig voor de werkzoekenden die graag ervaring willen opdoen, maar ook voor uw organisatie zelf, aangezien deze werkzoekende een frisse blik kan werpen op uw organisatie.

Ons HRM kennissysteem RAP is volledig geactualiseerd op de bovenstaande wijzigingen. In het HRM deel van RAP vindt u naast de nieuwe CAR-UWO artikelen met uitgebreide toelichtingen bijvoorbeeld ook een modelregeling werkervaringsplaatsen en een werkervaringsovereenkomst.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.