Duurzame inzetbaarheid is ‘hot’. De helft van de Nederlandse organisaties heeft dit onderwerp op de managementagenda staan. Door onder andere de vergrijzing en ontgroening, de opgeschoven AOW-leeftijd en de bezuinigingen krijgt dit thema veel aandacht.

Duurzame inzetbaarheid is feitelijk een bundeling van een groot aantal thema’s. We gaan uit van de deelgebieden gezondheid & vitaliteit, mobiliteit & flexibiliteit, kennis & competenties en bezieling & welbevinden.

Stand van zaken

Uit onderzoek naar de stand van zaken in Nederland op het gebied van duurzame inzetbaarheid blijkt dat er weinig scholing is, kleinere organisaties het beter doen dan de grotere en ruimte voor maatwerk buiten de cao slecht benut wordt. Dit zijn slechts een paar conclusies die naar voren zijn gekomen uit het onderzoek van het onafhankelijke Platform Duurzame Inzetbaarheid. Een positieve ontwikkeling is dat bij de totstandkoming van cao’s het thema duurzame inzetbaarheid tegenwoordig vaak wordt meegenomen.

Succesfactoren

Het succes van duurzame inzetbaarheid wordt door meerdere factoren bepaald. In de Whitepaper gaan we verder in op de belangrijkste succesfactoren van duurzame inzetbaarheid.

Naast de succesfactoren is het belangrijk dat u structureel borgt wat afgesproken is. Dit vervolgens aandacht geeft, uitvoert en monitort. Allemaal aan de hand van concrete doelen en een samenhangend beleid. Daarbij onderscheiden we diverse stappen die worden toegelicht.

Wie werk maakt van duurzame inzetbaarheid, plukt daar zeker de vruchten van. Denk aan lagere verzuimkosten, minder verloop en behoud van bedrijfscontinuïteit.