Artikel
31 mrt '15
31 maart '15
2 min

WGA-vast en WGA-flex in 2016 nog niet samen

Sinds 1 januari 2014 heeft u te maken met drie verschillende premies om de Ziektewet (ZW) en de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) te financieren: de premies ZW, WGA-vast en WGA-flex. Voor de WGA-vast en de ZW kan uw organisatie eigenrisicodrager worden, maar voor de WGA-flex betaalt u altijd een premie aan het UWV. Dat blijft het geval tot 1 januari 2017, zo bleek onlangs uit een brief van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.

Drie gedifferentieerde premiedelen

Iedere werkgever betaalt sinds 1 januari 2014 drie gedifferentieerde premiedelen voor de financiering van de Werkhervattingskas (Whk):

  • WGA-flex (voor uitkeringen aan (voormalige) flexibele medewerkers die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn);
  • WGA-vast (voor uitkeringen aan vaste werknemers die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn);
  • ZW-flex (voor uitkeringen aan (voormalige) flexibele medewerkers in de eerste twee ziektejaren).

Standaard is elke werkgever verplicht verzekerd voor de Whk via het UWV. Afhankelijk van de grootte van uw organisatie betaalt u via de premies werknemersverzekeringen een individuele premie of sectorpremie of een combinatie hiervan.

Zelf het risico dragen of verzekeren

Voor de laatste twee premiedelen kan uw organisatie er echter ook voor kiezen om zelf het risico te dragen of het onder te brengen bij een particuliere verzekeraar. In de beschikking voor de gedifferentieerde premie Whk die uw organisatie van de Belastingdienst krijgt, staat het premiedeel waarvoor u eigenrisicodrager bent dan op nul.

Het is nog niet mogelijk om eigenrisicodrager te worden voor de kosten van langdurige arbeidsongeschiktheid van flexibele medewerkers (WGA-flex). Toen deze premie werd ingevoerd, waren er immers nog allerlei lopende contracten tussen verzekeraars en eigenrisicodragers voor de WGA-vast, en daar kon niet zomaar het risico voor de WGA-flex aan worden toegevoegd.

Samenvoeging WGA-vast en WGA-flex uitgesteld

Het plan was om de WGA-vast en WGA-flex per 1 januari 2016 samen te voegen. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs echter in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat deze koppeling wordt uitgesteld tot 1 januari 2017. Verzekeraars hebben namelijk aangegeven nog niet klaar te zijn voor de uitbreiding van de markt door toevoeging van de WGAflex-verzekering. Ze krijgen van de minister een jaar extra tijd om zich voor te bereiden.

Bron: Rendement

Monetta Driessen
HR-redacteur

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.