Artikel
28 feb '19
28 februari '19
3 min

Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans aangenomen door Tweede Kamer

Het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is op 5 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer. Hiermee zijn de voorgestelde wijzigingen op de arbeidsmarkt weer een stap dichterbij gekomen. Waarschijnlijk treedt de wet met ingang van 1 januari 2020 in werking.

In het artikel van 16 november 2018, “Gevolgen Wet Arbeidsmarkt in Balans”, hebben wij voor u de belangrijkste maatregelen van de WAB op een rij gezet.

Bij de behandeling van de WAB in de Tweede Kamer zijn 26 amendementen en 13 moties ingediend. Wij informeren u in dit artikel graag over de meest relevante wijzigingen op de eerder aangekondigde maatregelen.

Geen ruimere proeftijd

In het wetsvoorstel was aangekondigd dat de proeftijd verruimd zou worden naar maximaal vijf maanden. Na forse kritiek heeft de regering dit plan teruggedraaid, waardoor de proeftijd ongewijzigd blijft: één maand voor contracten langer dan zes maanden maar korter dan twee jaar en twee maanden voor contracten langer dan twee jaar.

Hoge WW-premie geldt niet voor bijbaantjes

Er gaat een hoger tarief gelden voor de WW-premie voor flexibele en bepaalde tijd contracten ten opzichte van vaste contracten. Er wordt echter een uitzondering gemaakt voor werknemers die jonger dan 21 jaar oud zijn en waarvan de gemiddelde arbeidsomvang niet meer dan 12 uur per week bedraagt. Voor hen geldt het lage tarief voor de WW-premie, net zoals bij vaste contracten.

Oplossing voor seizoensgebonden oproepwerk

Het wetsvoorstel brengt een aantal maatregelen voor oproepcontracten met zich mee, bijvoorbeeld dat werkgevers hun werknemers 4 dagen van te voren moeten oproepen en dat na 12 maanden een gemiddeld aantal vaste uren aangeboden moet worden. Voor seizoensgebonden functies die als gevolg van ‘klimatologische of natuurlijke omstandigheden’ hoogstens negen maanden per jaar kunnen worden uitgeoefend, is geregeld dat bij cao afwijkende afspraken gemaakt kunnen worden over deze maatregelen.

Hoe nu verder?

Ondanks de kritische reacties van onder meer de Raad van State, vakbonden, werkgeversorganisaties en brancheorganisaties ABU en NBBU lijkt het erop dat de WAB zonder al te grote aanpassingen in werking zal treden met ingang van 1 januari 2020. De volgende stap is dat het wetsvoorstel wordt voorgelegd aan de Eerste Kamer. De verwachting is dat het wetsvoorstel nog voor de zomer door de Eerste Kamer wordt aangenomen.

Zoals u van ons gewend bent houdt Driessen u uiteraard op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen en anticiperen wij hier tijdig op. Waar nodig en gewenst gaan wij hierover graag in gesprek. Zo zorgen we ervoor dat onze opdrachtgevers en flexibele medewerkers ook na 1 januari 2020 kunnen vertrouwen op de dienstverlening van Driessen. Zie ook de website www.arbeidsmarktinbalans.nl.

Ad van Zutphen
Directeur Driessen

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.