Artikel
23 apr '13
23 april '13
2 min

Werknemer krijgt eerder een vast contract

Het kabinet en de sociale partners hebben in het Sociaal Akkoord afspraken gemaakt over een nieuwe balans tussen flexibiliteit en zekerheid. Organisaties maken steeds meer gebruik van flexwerkers. Dit is belangrijk voor een organisatie om zich snel aan te kunnen passen aan gewijzigde omstandigheden en op het moment dat er tijdelijk meer werkzaamheden zijn. Om te voorkomen dat er oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om flexibele arbeidscontracten aan te bieden zijn er in het Sociaal Akkoord maatregelen afgesproken. Werknemers hebben bijvoorbeeld eerder recht op een vast contract.

Aanpassen van de ketenbepaling
Werknemers hebben op dit moment recht op een vast contract na drie tijdelijke contracten of na verloop van drie jaar. Per 1 januari 2015 wordt de ketenbepaling gewijzigd. Een werkgever kan dan nog steeds drie tijdelijke contracten aanbieden aan een werknemer, maar de duur van de ketenbepaling is dan nog maximaal twee jaar.

Op dit moment begint de ketenbepaling opnieuw als er tussen twee tijdelijke contracten drie maanden tussen zitten. Na de wijziging per 2015 wordt dat zes maanden. Het is mogelijk om bij cao af te wijken van de ketenbepaling, maar het aantal contracten bedraagt maximaal zes in een periode van vier jaar. Deze nieuwe regeling geldt niet voor jongeren onder de 18 jaar met een contract voor 12 uur of minder.

Overige maatregelen over flexibele arbeidsrelaties

Behalve de contractduur, staan er in het Sociaal Akkoord nog meer maatregelen die betrekking hebben op tijdelijke contracten. Zo mag een werkgever geen proeftijd meer opnemen in een contract dat korter dan zes maanden duurt. Daarnaast mag in een tijdelijk contract geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn.

Arbeidsverledeneis
Met de plannen uit het Sociaal Akkoord komt de arbeidsverledeneis voor de Ziektewet – die per 1 januari 2014 zou worden uitgevoerd – te vervallen. Door deze eis niet in te voeren, behouden werknemers met een tijdelijk contract het recht op een Ziektewetuitkering die in hoogte vergelijkbaar is met die van werknemers die een vast dienstverband hebben.

Bron: HR rendement

Miriam Teunissen
HRM consultant bij Reijn

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.