Artikel
30 jul '15
30 juli '15
2 min

Werkgevers spannen zich in voor banen arbeidsgehandicapten

Vanuit de Participatiewet maken werkgevers steeds meer ruimte voor mensen met een arbeidsbeperking. Om in 2026 tot 125.000 banen te komen voor deze doelgroep is er blijvende inspanning en veel aandacht nodig. Zo meldt werkgeversvereniging AWVN.

Vanaf 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. De bedoeling ervan is dat zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk vinden. Voor arbeidsgehandicapten geldt een afspraak van het kabinet en werkgevers- en werknemersorganisaties van 125.000 participatiebanen in 2026. Dat moeten er 100.000 zijn in de marktsector en 25.000 bij de overheid. Per jaar gelden baanafspraken; wordt in een bepaald jaar het aantal afgesproken banen niet gerealiseerd in de marktsector of bij de overheid dan komt er een quotumheffing. Deze kan voor het eerst ingaan in 2017. In 2016 beoordeelt UWV of werkgevers de aantallen banen voor 2015 gehaald hebben.

Banengroei

AWVN voert het programma ‘Werkgevers gaan inclusief’ (WGI) uit. De bedoeling van WGI is het motiveren en ondersteunen van werkgevers die investeren in het (meer) ruimte maken voor mensen met een arbeidsbeperking. Cijfers van het ministerie van Sociale Zaken laten ook zien dat steeds meer organisaties banen voor arbeidsgehandicapten verzorgen. Tot eind 2014 waren dat in de marktsector in totaal 9224 extra banen en bij de overheid 1508.

Positieve cijfers

Op de website van WGI, Werkgeversgaaninclusief.nl, zijn de cijfers ook positief. Eind juli stond de teller daar op 4306 door werkgevers tot eind 2015 nagestreefde banen voor arbeidsgehandicapten. Daarvan waren er 2673 gerealiseerd. Hiermee zijn de werkgevers er nog niet, want het doel voor 2015 is 7500 banen. De ambities van werkgevers na 2015 staan niet op de site. Werkgevers kunnen hun doelen voor latere jaren echter wel kwijt. Half juli bedroeg het aantal voor 2016 nagestreefde banen 5000. Het gaat om banen bij in totaal 92 werkgevers. Volgens AWVN zijn er zelfs al 45 werkgevers die voor het jaar 2026 een ambitie hebben opgegeven met een totaal van 5724 banen.

Tijd en aandacht nodig

AWVN heeft wel de ervaring dat het heel veel tijd en aandacht kost om bedrijven daadwerkelijk actief te krijgen. Dat komt volgens de werkgeversvereniging onder andere door het krijgen van commitment op directieniveau en draagvlak op de werkvloer. Daarnaast spelen de mogelijkheden om werk anders te organiseren en het vinden van geschikte kandidaten een rol. Daarom is er voortdurend inspanning en veel aandacht nodig om in 2026 de 125.000 banen voor de doelgroep te bereiken.

Bronnen: AWVN, Werkgeversgaaninclusief.nl

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.