Artikel
3 jan '17
3 januari '17
2 min

Werkgevers kunnen niet zonder de flexibele schil

Flexibel werk heeft positieve en zelfs essentiële gevolgen voor ondernemingen en werkenden. Het houdt bedrijven flexibel, innovatief en krachtig en geeft werknemers de kans tot instroom en het opdoen van ervaring. Zo blijkt uit onderzoek van de vereniging voor de uitzendbranche NBBU naar de waarde van flexibele inzet voor ondernemingen.

Het NBBU-onderzoek vond plaats in september 2016 onder 3500 leden van werkgeversvereniging AWVN. De respondenten waren vooral verantwoordelijken voor HR, HR-adviseurs en een aantal algemeen directeuren.

Intermediairs en zzp’ers

Verreweg de meeste onderzochte ondernemingen (85 procent) werken met intermediairs zoals uitzendbureaus en detacheerders of besteden werk geheel uit. Bijna de helft (43 procent) maakt bovendien regelmatig tot vaak gebruik van de diensten van zzp’ers. De bedrijven zijn het meest tevreden over payrollbedrijven, contractors en uitzendbureaus.

Fluctuaties

Uitzendkrachten zijn volgens NBBU vooral een uitkomst voor fluctuaties in de hoeveelheid werk en onzekerheid over toekomstige arbeidsvolumes. Dat geldt met name in het productie-, logistiek- en administratief werk. Zzp’ers en gedetacheerden hebben specialistische kennis te bieden of doen ondersteunend werk in ICT, HR, management en marketing.

Toenemende werkdruk

Van de voor het onderzoek geïnterviewde bedrijven vreest 76 procent voor een toenemende werkdruk als ze geen gebruik zouden kunnen maken van externe flexibele arbeid. Daarnaast is 33 procent bang voor meer ziekteverzuim en denkt 43 procent dat de kosten stijgen. Bijna een kwart (24 procent) is bang voor kwaliteitsverlies en negentien procent vreest een vermindering van de innovatieve kracht. Achttien procent denkt dat ze bij het verdwijnen van flexwerk hun bedrijfsactiviteiten naar het buitenland zouden verplaatsen.

Huidige wet- en regelgeving

Bij het onmogelijk worden van flexibele inzet zouden de ondervraagde ondernemingen vaker gebruik maken van bepaalde tijdcontracten, een eigen flexpool of uitwisseling van personeel met andere organisaties. De respondenten vinden de huidige wet- en regelgeving de grootste hindernis voor inzet van flexibele arbeid. Wijziging daarvan, waarbij de respondenten onder meer vervanging van de Wet DBA noemen, draagt volgens hen dan ook positief bij aan flexibele arbeid.

Beperkingen

Volgens de deelnemers aan het onderzoek is externe flexibele arbeid noodzakelijk vanwege de onvoorspelbaarheid van het werkaanbod, opvang van ziekte en de (tijdelijke) behoefte aan specialistische kennis. Een grote meerderheid van hen ondervindt beperkingen bij de inzet van externe flexibele arbeid, vooral door de wet- en regelgeving.

Bron: NBBU

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.