Interview
5 okt '21
5 oktober '21
7 min

Ruim baan voor werkgeluk én welzijn van leerkrachten bij Akkoord! PO

Verspreid over 9 basisscholen werken bij Akkoord! Primair Openbaar in Limburg betrokken mensen die dagelijks bezig zijn met de ontwikkeling van kinderen. Het nieuwe personeelsbeleid waar (ver)binden, ontwikkelen en het professionaliseren van medewerkers centraal staat en waar aandacht is voor welzijn en welbevinden draagt bij aan een ‘gelukkige’ onderwijsstichting. In gesprek met directeur-bestuurder Roel Versleijen, hoofd HR Rianne Sonnemans en HR adviseur Taan de Lizer.

“Sinds 2020 ben ik bestuurder van Akkoord PO! en tevens nieuw binnen het onderwijs. De sector staat niet bovenaan als het gaat om veranderen of vernieuwen. In korte tijd kreeg het onderwijs te maken met stakingen, vervolgens corona, afstandsonderwijs en noodopvang. Het afgelopen jaar heb ik, mede door corona, de enorme veerkracht gezien bij de mensen in de organisatie en de bereidheid om open te staan voor allerlei nieuwe alternatieven. Die bereidheid kwam voort uit de betrokkenheid die mensen voor het vak hebben. Ik vind het prachtig om in een organisatie te mogen werken waar mensen zo intrinsiek gemotiveerd zijn voor het onderwijsvak.

Dit heeft mij aan het denken gezet in de zin van waartoe de stichting op aarde is. De kritische succesfactor is het personeel. Wij hechten enorm veel belang aan het feit dat mensen goed in hun vel zitten, werkgeluk ervaren en dat er voortdurend geïnvesteerd wordt in hun inzetbaarheid. Daar werken we samen hard aan”, aldus Roel.

Het lerarentekort is een belangrijk onderwerp in het onderwijs. Hoe is de situatie bij Akkoord PO?

Rianne: “Van het lerarentekort merken wij op dit moment weinig. Er is een gering verloop. We hebben inmiddels 15 mensen aangenomen zonder vacatures te stellen. Zo zie je dat goed werkgeverschap zich vertaalt in het behoud van personeel.” Taan: “We zetten ook in op het binnenhalen van laatstejaars stagiairs die een goede stage-ervaring hebben opgedaan op een Akkoord school. Zo houden we ze warm om binnen Akkoord! PO te blijven werken.”

Roel: “Uiteraard is de huidige situatie geen garantie voor de toekomst, dus daar proberen we continu op te anticiperen. Met een proactieve houding op de arbeidsmarkt proberen we mensen te vinden, binden & boeien. We zijn nu bijvoorbeeld bezig met de inrichting van een Akkoord Academy. Een opleidingsschool voor eigen personeel om voortdurend te investeren en mensen daarin te helpen om zichzelf te ontwikkelen binnen de stichting. Natuurlijk stroomt er af en toe links en rechts iemand uit en dat is prima. Er komen voldoende nieuwe mensen binnen, omdat we ons onderscheiden als goed werkgever.”

En hoe staat het met de werkdruk?

Roel: “In het onderwijs wordt heel hard gewerkt, daarom is werkdruk een thema. Mensen werken vaak in een kleine bubbel, leslokaal, in een gunstig geval in een cluster (onder-, midden- of bovenbouw) en misschien op schoolniveau, maar dan houdt het op. Onze stichting heeft scholen verspreid over 4 gemeenten. Wat je merkt is dat ze met soortgelijke zaken bezig zijn, maar het vaak niet van elkaar weten. Sinds 1,5 jaar investeren we dan ook in kwalitatieve verbindingen: tussen collega’s binnen een school, tussen scholen, maar ook met andere stichtingen. Doordat er meer contact is tussen collega’s, komen mensen lekkerder in hun vel te zitten. Oftewel het sociaal kapitaal van de stichting, daar investeren we in.”

Zorgt de werkdruk ook voor verzuim?

Roel: “Ons ziekteverzuim is laag, namelijk rond de 4,2%. Dit cijfer als zodanig zegt misschien niet zoveel, daar zit een verhaal achter, maar dat het heel laag is in tegenstelling tot cijfers die we in het verleden wel eens hadden, dat zegt toch iets.”

Hoe zorg je ervoor dat het verzuim laag blijft?

“Wat mij opviel was dat wij een hele traditionele arbodienst hadden. Niets ten nadele daarvan, maar er was behoefte aan een wat bredere aanvliegroute. Ik kwam in contact met Bloeij, het bedrijf dat toen nog moest worden opgericht. Vanaf het allereerste moment hebben wij meegedacht over de businesscase voor deze nieuwe arbodienst. Uiteindelijk is het dan ook niet vreemd dat hetgeen eruit is komen rollen ons heel erg aanspreekt. Bloeij heeft echt een eigen, unieke aanpak. We zijn er laaiend enthousiast over”, aldus Roel.

Rianne: “Door te zorgen voor een laagdrempelige arbodienst merk je dat medewerkers de weg beter weten te vinden. Die laagdrempeligheid die er eerst niet was naar een bedrijfsarts, die is er nu wel naar Bloeij. Wanneer een medewerker niet goed in zijn vel zit kan dat weerslag hebben op de fysieke gezondheid. De aandacht op gezondheid is namelijk van invloed op je werkvermogen en komt terug in de functioneringsgesprekken met de leidinggevende. De preventieve gesprekken die Bloeij gaat voeren en de meting die dit schooljaar van start gaat, richt zich echt op het preventieve stuk. Blijkt er aanleiding te zijn voor een gesprek, dan wordt dat gesprek ook gevoerd, waarmee je voorkomt dat mensen uitvallen.”

Wat doen jullie op het gebied van werkgeluk voor medewerkers?

Roel: “Het eerste dat mij opviel toen ik voor het eerst bij een Akkoord school naar binnen liep, is dat je echt wordt gezien. Of het nu binnen een school is waar 700 leerlingen zitten of 50 leerlingen; personeel, ouders en leerlingen worden gezien. Mensen hebben oog voor elkaar. Volgens mij is dat de sleutel naar werkgeluk. Gezien worden, serieus genomen worden, plezier hebben, geloven in de dingen die je doet. Dat vinden we belangrijk, dus daar wordt veel aandacht aan besteed. Een betrokken organisatie creëer je door scholen veel ruimte te geven, te accepteren dat ze niet allemaal hetzelfde doen en ze vanuit de stichting te ontzorgen, zodat ze zich kunnen richten op de kernprocessen. Belangrijk is ook om het gras met enige regelmaat van onderuit te laten groeien, waardoor medewerkers ook zaken aan kunnen dragen en zo als professional worden gezien.”

Rianne Sonnemans: “Wanneer een medewerker niet goed in zijn vel zit kan dat weerslag hebben op de fysieke gezondheid.”

Rianne: “Met de komst van de nieuwe gesprekkencyclus, waar we niet meer alleen kruisjes zetten op een statisch formulier, is er echt ruimte voor een goed gesprek met oog voor de omgeving van de medewerker. Iemand kan een goede leerkracht zijn, maar is natuurlijk veel meer dan dat. Door op die zaken de aandacht te vestigen, dragen we bij aan het werkgeluk van de medewerkers.”

Roel, hoe zie jij Akkoord! PO over 3 jaar?

“Wij hopen ons door Goed Werkgeverschap en allerlei nieuwe initiatieven die we hebben te kunnen onderscheiden op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd werken wij continu aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit voor zowel tevreden ouders als tevreden kinderen. Voor mij is openbaar onderwijs het enige onderwijs dat in Nederland zou moeten passen. Graag verspreid ik die gedachtes, waardoor we de komende jaren naar verwachting gaan groeien. Wat mij betreft slaan we onze vleugels uit, intensiveren we en zorgen we voor hele tevreden medewerkers, zodat uiteindelijk de kinderen optimaal kunnen leren en ontwikkelen.”

Over Bloeij

Bloeij arbodienst, een arbodienst met een eigen aanpak. Anders dan vele andere arbodiensten gaat Bloeij niet uit van ziekte, maar van gezondheid. Niet op afstand, maar dichtbij. Deze aanpak zorgt voor een vruchtbare voedingsbodem voor groei en bloei van medewerkers. Die iedereen handvatten geeft om het beste uit zichzelf te halen. En als organisatie het verschil te maken.

Bloeij werkt vanuit de positieve psychologie met aandacht voor de organisatie en de medewerker. Met metingen, onderzoek en persoonlijke gesprekken staan we dichtbij. Dit stelt ons in staat om demedicaliserend te werken en het verzuim actief te verlagen.

Dit interview is verschenen in het magazine Trends in HR, uitgave september 2021 over werkgeluk.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.