Artikel
11 apr '16
11 april '16
3 min

Werken nu & straks in zorg en welzijn

De sector zorg & welzijn is één van de belangrijkste werkgevers van Nederland. Tegen verwachting in heeft de crisis geen vat gekregen op de ontwikkeling van de werkgelegenheid binnen de sector, al is er na 2012 wel een omslag opgetreden. De sector loopt voorop in de maatregelen uit het Regeerakkoord en dat heeft geleid tot een lichte krimp in banen.

Desondanks groeide in deze periode de werkgelegenheid van werknemers in de sector zorg & welzijn per saldo met 8%. De krimp van de afgelopen jaren is waarschijnlijk tijdelijk van aard, aangezien de vergrijzing en de wensen van de zorgconsument onherroepelijk gaan leiden tot meer zorgvraag en werkgelegenheid.

Onderzoek TNS Nipo

Om aan de veranderde eisen en wensen van de wetgever en de zorgconsument te kunnen voldoen, heeft de sector behoefte aan de juiste mensen die functioneren op de juiste plek. Deze mensen zijn in toenemende mate bezig met hun eigen ontwikkeling (zelfontplooiing), werken vaker op tijdelijke basis, waarmee ze minder gebonden zijn aan plaats en tijd (flexibilisering) en hebben in toenemende mate te maken met technologie die taken overneemt (digitalisering). Als HRM-dienstverlener zijn we benieuwd hoe werkenden in zorg & welzijn tegen deze veranderingen aankijken. Daarom hebben we in samenwerking met TNS Nipo een landelijk representatief onderzoek onder werkenden in de publieke sector gedaan, waaronder 368 werkenden in zorg & welzijn.

Medewerkers willen zich ontwikkelen

Het belang van persoonlijke ontwikkeling wordt door werkenden in zorg & welzijn erkend. 82% van de respondenten in zorg & welzijn vindt het (zeer) belangrijk om zichzelf te kunnen ontwikkelen in hun werk. Hier liggen kansen voor werkgevers. Want in tegenstelling tot medewerkers in overheid (65%) en onderwijs (64%) vindt slechts 53% van de medewerkers in zorg & welzijn dat hun werkgever genoeg mogelijkheden tot ontwikkeling biedt.

Flexibiliteit in werkzaamheden

In hun ontwikkeling vinden medewerkers flexibiliteit in het uitvoeren van werkzaamheden en het krijgen van ruimte voor eigen initiatief het meest belangrijk. Het onderzoek van TNS Nipo laat zien dat medewerkers in zorg & welzijn ruimte willen om zelfstandig te werken en keuzes te maken. Leidinggevenden sturen op verantwoordelijkheid en bieden zo flexibiliteit en ruimte tot het nemen van initiatief. Wanneer zelforganisatie als trend doorzet, heeft dit waarschijnlijk een positief effect op de ontwikkeling van medewerkers binnen zorg & welzijn.

Tijd voor evaluatie

Naast het bieden van ruimte tot ontwikkeling van medewerkers, is het belangrijk om die ontwikkeling te evalueren. Het onderzoek van TNS Nipo laat zien dat bijna de helft van de medewerkers in zorg & welzijn wil dat de werkgever een actieve rol neemt bij het werken aan persoonlijke ontwikkeling. Gevraagd naar de frequentie van dergelijke evaluatiemomenten wenst ruim 40% dit eens per jaar, 25% eens per half jaar en 15% eens per kwartaal.

Tevreden aan het werk

Medewerkers in zorg & welzijn zijn erg tevreden met hun huidige baan, laat het onderzoek van TNS Nipo zien. Gemiddeld beoordelen zij hun werk met een 7,6. Voor medewerkers in deze sector levert het werk een grote bijdrage voor anderen en daarnaast brengt het de medewerker zelf verder. Zo zijn bijna alle werkenden (86%) van mening dat zij met hun huidige functie iets kunnen betekenen voor de maatschappij. Hoewel dit binnen de gehele (semi) publieke sector de heersende gedachte is, zijn medewerkers in zorg & welzijn hiervan het meest overtuigd. Bijna driekwart van de medewerkers in zorg & welzijn dat zij met hun werk structureel waarde aan zichzelf toevoegen. Aandachtspunt is de werkplek: slechts 59% vindt die inspirerend.

Pieter Philippart
Marketing manager bij Driessen

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.