Artikel
8 nov '19
8 november '19
3 min

Werkdruk zorgt voor veel uitdagingen op de werkvloer

Werkdruk is vooral een probleem voor werknemers tot en met 35 jaar. Ze hebben vaak het idee dat ze daar geen regie over hebben en hebben te weinig zicht op de positieve kanten van werk. Ook heeft een aanzienlijk deel van de werkenden na het werk last van kleine verslavingen en apathisch gedrag.

Werk staat hoog op de agenda van Nederlanders. Van de werkende beroepsbevolking vindt maar liefst 88 procent dat hun werk belangrijk is voor henzelf. Daarnaast meent 90 procent dat het belangrijk is voor andere mensen. Minder positief is dat tegen de helft van de werkende Nederlanders (45 procent) een burn-out heeft gehad of daar nu mee te maken heeft. Verder is ook vaak sprake van fysieke klachten door het werk (74 procent). Zo blijkt uit de Nationale Werkdruk & Zacht Werken monitor 2019. Het gaat om een representatief onderzoek onder de Nederlandse beroepsbevolking van onderzoeksbureau School of Insights uit Hilversum waaraan 534 werkende Nederlanders deelnamen.

Eigen regie

Dr. ir. Ellen de Lange – Ros, opdrachtgever van het onderzoek: “Vaak staan de negatieve aspecten van werkdruk en te hard werken centraal, maar er is ook een positieve kant. Werk geeft voldoening, mensen kunnen hun talenten inzetten, dromen realiseren, iets bijdragen. Die aspecten, ik noem dat ‘zacht werken’, zijn belangrijk voor een gezonde werkbalans. Werkstress gaat niet altijd over werkomstandigheden, je hebt zelf ook regie. Daar wilden we beter zicht op krijgen met deze monitor.”

Zacht werken

Het zacht werken zorgt voor plezier en zingeving. Het is volgens De Lange – Ros je energie bewust inzetten in je werk, waardoor je meer bereikt, met meer flow. 80 procent van de werkende beroepsbevolking geeft bijvoorbeeld aan dat ze in staat zijn hun talenten in te zetten in hun werk. Voor maar liefst 79 procent geeft werk een fijn gevoel, terwijl 87 procent plezier heeft in het werk.

Hoger opgeleiden

Een nieuwe conclusie van het onderzoek is volgens de De Lange – Ros dat er naast burn-out en fysieke klachten meer problemen zijn. “Maar liefst 40 procent van de mensen heeft na het werk regelmatig tot vaak last van zogenaamd zombiegedrag en kleine verslavingen, zoals te lang tv-kijken, of teveel alcohol drinken of snacken. Het is opvallend dat juist hoger opgeleiden hiervan vaker last hebben.”

Volop uitdagingen

Ook komen de negatieve gevolgen van beeldschermwerk naar voren. Van de werkende Nederlanders heeft bijvoorbeeld 59 procent rugpijn, nekpijn of stijve spieren. Verder heeft maar liefst 28 procent wel eens last van hoofdpijn en slaapt 26 procent slecht vanwege het werk. Daarnaast heeft 20 procent te kampen met extreme vermoeidheid. De Lange-Ros concludeert dat deze cijfers laten zien dat het welvarende Nederland anno 2019 volop uitdagingen heeft als het om werk gaat.

Jonge werknemers

Verder blijkt uit de monitor dat werkdruk met name een probleem is voor werkenden tot en met 35 jaar. Deze groep heeft meer middagdips, is vaker moe en uitgeblust en heeft vaker kleine verslavingen na het werk. Daarbij hebben de jongeren meer het gevoel dat ze geen regie hebben. Ze merken dat ze er niets aan kunnen doen dat hun werk energie kost. Ook vinden ze relatief vaak dat ze niets kunnen doen aan problemen op hun werk die anderen veroorzaken. Daarnaast stellen jongere werkenden vaker dat anderen hun energie tijdens hun werk bepalen en dat ze er zelf minder invloed op hebben.

Bron: HR Praktijk.nl

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.