Artikel
2 sep '16
2 september '16
3 min

Werk vraagt steeds meer van salarisadministrateur

Salarisadministrateurs ervaren hun werk als zwaarder. Dit komt vooral doordat organisaties in toenemende mate een adviesrol van ze verwachten. Zo blijkt uit het Trendonderzoek Salaris Professionals 2016 in opdracht van NIPRA, de brancheorganisatie voor payroll-professionals.

Aan het onderzoek werkten ruim duizend salarisprofessionals mee. Ruim twee derde van de ondervraagde salarisadministrateurs geeft aan dat hun werk de afgelopen jaren steeds zwaarder is geworden. Driekwart van de salarisprofessionals vindt dat hun functie voortdurend complexer wordt. Ook de werkdruk stijgt volgens 64 procent van de respondenten.

Competenties

De meeste salarisprofessionals (66 procent) denken dat de verzwaring van hun werk de komende drie jaar doorzet. Hun zwaardere functie komt met name omdat organisaties van salarisprofessionals steeds meer een adviesrol verwachten. Deze rol komt ook terug in de competenties voor de functie. De salarisadministrateurs geven hierbij met stip op één aan dat zij hun adviesvaardigheid willen ontwikkelen of verbeteren.

Ze verwachten de komende drie jaar de volgende veranderingen (inclusief percentage dat dat aangeeft):

 • toename adviesrol (67 procent)
 • uitgebreider takenpakket (55 procent)
 • veranderende uitvoering van taken (54 procent)
 • toename applicatiebeheer salarissoftware (40 procent)
 • toename algemene managementtaken (17 procent)
 • andere veranderingen (11 procent)

De vijf belangrijkste competenties op dit moment zijn volgens de respondenten:

 • leveren van kwaliteit (65 procent)
 • toepassen vakdeskundigheid (54 procent)
 • samenwerken en overleggen (51 procent)
 • plannen en organiseren (44 procent)
 • proactief handelen (40 procent)

De salarisadministrateurs vinden dit de vijf meest genoemde te ontwikkelen/verbeteren competenties:

 • adviseren (41 procent)
 • toepassen vakdeskundigheid (28 procent)
 • analyseren (28 procent)
 • samenwerken en overleggen (26 procent)
 • relaties bouwen en netwerken (26 procent)

Fiscale en sociale wetgeving

Voor inhoudelijke deskundigheid is en blijft kennis van fiscale en sociale wetgeving essentieel voor de salarisprofessional. 77 procent van de ondervraagden beschouwt dit als een gebied waarop ze in de toekomst bekwaam moeten zijn. Ook pensioen en arbeidsrecht staan in de top vijf van inhoudelijke deskundigheid die de salarisprofessional nodig denkt te hebben in de toekomst.

Men vindt de volgende kennisgebieden momenteel het belangrijkst:

 • fiscale wetgeving (85 procent)
 • sociale wetgeving (80 procent)
 • arbeidsrecht (60 procent)
 • arbeidsvoorwaarden (57 procent)
 • pensioenen (55 procent)

Te ontwikkelen/verbeteren kennisgebieden zijn volgens de salarisadministrateurs:

 • fiscale wetgeving (45 procent)
 • pensioenen (44 procent)
 • sociale wetgeving (42 procent)
 • arbeidsrecht (39 procent)
 • ICT-gebruik (30 procent)

Zakelijke communicatie en ICT

Slechts een klein deel van de salarisprofessionals ziet zakelijke communicatie (12 procent) en ICT-gebruik (33 procent) als vaardigheden die ze in de toekomst nodig hebben voor hun vak. Dat valt op vanwege de voortdurend verdergaande automatisering en toenemende adviserende rol in het vakgebied.

De salarisadministrateur verwacht op deze vijf kennisgebieden in de toekomst te moeten inzetten:

 • fiscale wetgeving (77 procent)
 • sociale wetgeving (67 procent)
 • arbeidsrecht (58 procent)
 • pensioenen (52 procent)
 • arbeidsvoorwaarden (41 procent)


Bronnen: PW De Gids, NIRPA

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.