Artikel
16 nov '17
16 november '17
3 min

Werk aan de winkel voor HRM’ers bij overheidswerkgevers

Overheidswerkgevers hebben in 2016 te weinig arbeidsgehandicapten in dienst genomen. Het afgesproken aantal van 6.500 banen (de banenafspraak) is niet gehaald. Daarom heeft het kabinet besloten om de overheidssector met ingang van 2018 een quotumregeling op te leggen.

De banenafspraak

Kabinet en werkgevers hebben in het Sociaal Akkoord van 2013 afgesproken om in de jaren tot 2026 in totaal 125.000 banen te realiseren die speciaal zijn bedoeld voor mensen met een arbeidsbeperking. Het gaat om 25.000 banen bij overheden en 100.000 banen bij andere werkgevers.

Op 1 april 2015 is de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten ingegaan en is vastgelegd hoeveel banen markt- en overheidswerkgevers elk jaar moeten creëren voor mensen uit de doelgroep. In 2015 haalden beide sectoren de gestelde doelen. Afgelopen zomer werd al bekend dat marktwerkgevers in 2016 hun aantal banen ruimschoots gerealiseerd hebben. Maar de overheidswerkgevers hebben hun doelstelling over 2016 niet gehaald. 

Quotumregeling voor overheidswerkgevers

Omdat de overheidswerkgevers, zoals het Rijk, gemeenten of onderwijs, gezamenlijk niet voor voldoende banen gezorgd hebben, geldt dus vanaf 1 januari 2018 voor hen de quotumregeling. Onlangs maakte het ministerie van SZW het wettelijk quotum voor het jaar 2018 bekend: 1,93%. Dit percentage bepaalt hoeveel werknemers een werkgever in dienst moet hebben om aan de banenafspraak te voldoen.

Overheidswerkgevers die in 2017 25 of meer werknemers in dienst hebben, worden individueel verplicht het voor hun geldende aantal banen voor de doelgroep in te vullen. UWV stelt vast welke werkgevers onder de regeling vallen. Het aantal van 25 werknemers wordt uitgedrukt in verloonde uren. Hierover ontvangen de werkgevers in het eerste kwartaal van 2018 bericht van UWV.

Om meer werkgelegenheid te creëren gelden nog altijd ondersteunende maatregelen zoals premiekortingen, loonkostensubsidie of –dispensatie, no-riskpolissen, het aanpassen van werkplekken en de inzet van bijvoorbeeld jobcoaches voor het begeleiden van deze groep werknemers.

Quotumheffing nog jaar uitgesteld

Voldoet een werkgever niet aan het quotum? Dan bedraagt de heffing € 5.000,- per niet ingevulde baan. Als één baan telt een baan van 25,5 verloonde uren per week. Alle banen van mensen uit de doelgroep tellen mee. Ook arbeidsplaatsen met een omvang kleiner dan 25,5 uur per week tellen (naar rato) mee.

Overheidswerkgevers krijgen de tijd om de inhaalslag te realiseren, het kabinet heeft besloten om nog geen quotumheffing op te leggen aan werkgevers die in 2018 niet aan het quotum voldoen. Dit gebeurt voor het eerst over 2019.

Het kabinet is overigens teleurgesteld in de resultaten, maar toont ook begrip voor de zwaardere opgave waar overheidswerkgevers voor staan omdat zij naar verhouding meer banen moeten creëren dan marktwerkgevers en bovendien in kortere tijd.

 

Bron: Rijksoverheid

Monetta Driessen
HR-redacteur

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.