Artikel
15 jun '21
15 juni '21
4 min

Welzijn en werkgeluk worden steeds belangrijker in de zorg

Dat gezonde, vitale medewerkers belangrijk zijn, dat ervaart de zorgsector als geen ander. Zeker in de periode waarin corona zorgde voor hoge verzuimcijfers. Het thema welzijn en werkgeluk staat dus niet voor niets met stip op 1 op de HR-agenda van professionals in zorg.

Werkgeluk in de zorgsector

HRM-professionals zijn het er over eens, blijkt uit de HRM Barometer die onlangs is gepubliceerd door Driessen Groep: werkgeluk is een belangrijk thema. Volgens 55% van de HRM’ers in de zorg heeft het thema een centrale plaats in de organisatie. Daar zijn de medewerkers het overigens niet mee eens, slechts 29% van hen vindt dat werkgeluk binnen de organisatie centraal staat. Er is een uitschieter: bij de GGZ stelt 67% van de HR-professionals dat werkgeluk een centrale plek heeft, tegenover 38% van de medewerkers.

Hoewel dus nog niet door iedereen ervaren wordt dat het thema werkgeluk daadwerkelijk hoog op de agenda staat in de zorg, is het zeker dat HR-afdelingen graag willen dat er aandacht is voor het vergroten van werkgeluk. Een van de koplopers op dit vlak is zorgorganisatie tanteLouise. “Zonder onze medewerkers zouden wij onze ambities niet waar kunnen maken”, aldus bestuurder Jan Kees van Wijnen in de HRM Barometer. Door gebruik te maken van slimme innovaties, schept de organisatie ruimte om zich meer te kunnen focussen op werkgeluk. “Dankzij innovaties staan onze medewerkers niet onder hoogspanning. We beïnvloeden het werkgeluk op een aantal manieren. Zo vinden we het belangrijk om privéproblemen bespreekbaar te maken. Als het privé niet goed loopt, loopt het op het werk ook niet goed. Daarom zeggen wij: klop bij ons aan, liefst zo vroeg mogelijk. Onze sociaal adviseur is er om te helpen. Een schuld van 300 euro kan voor iemand een berg lijken, maar wij kunnen snel handelen. Zo bieden we ook tijdelijk onderdak aan medewerkers die bijvoorbeeld te maken krijgen met een vechtscheiding.”

Steeds meer aandacht voor vitaliteit in de zorg

Het thema vitaliteit is onlosmakelijk verbonden met (werk)geluk. Dit is ook terug te zien in de cijfers die vermeld worden in de HRM Barometer. Waar twee jaar geleden nog slechts 47% van de HRM’ers aangaf zich actief te bekommeren om de gezondheid van medewerkers, is er nu een verandering in aanpak waarneembaar. Het overgrote deel (64%) van de HRM’ers geeft aan dat hun organisatie zich inzet om medewerkers te stimuleren gezond en vitaal te blijven. Hier springen de GGZ (73%) en VVT (72%) bovenuit. Tinka van Vuuren, bijzonder Hoogleraar aan de Open Universiteit, vindt het positief dat hier aandacht voor is. Ze hoopt dat de HRM’ers niet voor quick fixes gaan, maar een visie voor de lange termijn ontwikkelen. “Het vraagt om een lange adem. Medewerkers moeten het belang van vitaliteit gaan inzien. Als ze merken dat het helpt om met plezier en in goede gezondheid te werken, dan gaan ze stappen nemen. Het nieuwe gedrag moet leuk zijn én je moet ervaren dat het goed is voor later.” Een constante focus op vitaliteit, betekent dat er ook in de jaarlijkse cyclus aandacht voor is. “In de beoordelingsgesprekken moet het aspect gezondheid aan bod komen: wat doe je om in de toekomst gezond, productief en met plezier aan het werk te blijven? En dan heb ik het over zowel werkgever als werknemer, dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.”

Mogelijkheden om te groeien en bloeien

Medewerkers in de zorg ervaren werkgeluk als ze de mogelijkheid krijgen zich te (blijven) ontwikkelen. Op de vraag of er sprake is van een werkomgeving waar medewerkers kunnen groeien en bloeien, antwoorden HRM-professionals in de zorg voor een groot deel positief (71%). Medewerkers zijn beduidend minder enthousiast: minder dan de helft (47%) vindt dat ze werken in een omgeving waar zij zich kunnen ontwikkelen. In de zorg scoren VVT en gehandicaptenzorg lager: slechts 44% van de medewerkers heeft het gevoel te kunnen groeien en bloeien. In de GGZ is een enorm verschil waarneembaar tussen medewerkers en HRM’ers (35%).

Verschil tussen HRM’ers en zorgmedewerkers

Al met al blijkt uit de HRM Barometer dat werkgeluk, welzijn, werkbeleving en vitaliteit thema’s zijn die steeds belangrijker worden (gevonden) in de zorg. HRM’ers zijn er van doordrongen dat ze hier meer mee moeten. Maar die inzet wordt nog niet altijd ‘gevoeld’ op de werkvloer. De verschillen tussen de HRM-professionals en medewerkers in de zorg zijn soms groot. Dat betekent dat er dus nog werk aan de winkel is om niet alleen bij HRM het thema op de agenda te zetten, maar ook de werkvloer hier actief bij te betrekken.

Meer weten?

Wil je meer weten over HRM-ontwikkelingen in de zorg? Vraag de HRM Barometer kosteloos aan.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.