Artikel
15 nov '11
15 november '11
3 min

Weinig gebruik van verlof voor zorg en ouderschap

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend waardoor de mogelijkheden om zorgverlof en ouderschapsverlof op te nemen, worden verruimd. Om te bepalen hoeveel er nou eigenlijk gebruik gemaakt wordt van zorgverlof en ouderschapsverlof, is op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een onderzoek verricht naar het gebruik van verlof voor zorg en ouderschap.  Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 10% van de medewerkers in een zorgsituatie terecht kwam, terwijl maar 2% kortdurend zorgverlof en 1% langdurend zorgverlof opgenomen heeft.

Dit onderzoek is uitgevoerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Onderstaand worden de uitkomsten van deze enquête weergegeven.

Enquête
Vanuit de gegevens van de Enquête Beroepsbevolking 2009 zijn de volgende vragen beantwoord:

  • Hoeveel werknemers nemen verlof op om te zorgen voor een kort- of langdurend zieke naaste?
  • Hoeveel werknemers maken gebruik van ouderschapsverlof?

Kort- of langdurend zorgverlof
2% van de werknemers nam korte tijd verlof op om te zorgen voor kind, partner of ouder die plotseling ziek was geworden. In bijna een derde van de gevallen nam men gewoon een dag vrij. Er wordt betrekkelijk weinig gebruik gemaakt van de specifieke verlofregelingen. In een kwart van de gevallen nam men kortdurend zorgverlof op en iets minder dan 10% maakte gebruik van calamiteitenverlof. Degenen die geen gebruik maakten van het verlof hadden er of geen behoefte aan of waren niet bekend met de verlofregelingen.

Langdurend zorgverlof
1% van de werknemers nam kort of lang verlof op om te zorgen voor een langdurend ziek kind, partner of ouder. Mannen en vrouwen deden dit evenveel.
In een derde van de gevallen werd in deze situatie toch alleen maar kortdurend zorgverlof opgenomen.  Een op de vijf nam een dag vrij.  Iets meer dan een op de acht maakte (ook) gebruik van langdurend zorgverlof. Degenen die geen gebruik maakten van het verlof hadden er of geen behoefte aan, waren niet bekend met de verlofregelingen of konden vanwege drukke werkzaamheden geen verlof opnemen.

Ouderschapsverlof
10% van de ouders met een kind jonger dan 8 jaar nam ouderschapsverlof op. Moeders deden dat veel vaker dan vaders (12% respectievelijk 6%). 11% had wel behoefte aan ouderschapsverlof, maar maakte er geen gebruik van. Bij vaders kwam dit vaker voor als bij moeders (12% respectievelijk 10%). De nadelige financiële gevolgen waren de meest genoemde reden om geen ouderschapsverlof op te nemen (een derde van de gevallen). Een kwart meende dat het nadelig was voor de carrière of gaf aan dat het niet mogelijk was binnen de functie of organisatie. Bij mannen was dit vaker het geval dan bij vrouwen (een derde respectievelijk een op de vijf).

Opmerkelijk
Het is opmerkelijk dat er regelingen zijn voor zorgverlof, waar relatief weinig gebruik van gemaakt wordt. De reden is over het algemeen dat men óf niet op de hoogte is van de mogelijkheid of dat het werk het niet toelaat. Terwijl juist de wet Arbeid en Zorg er gekomen is om deze mogelijkheden te bieden. Misschien biedt de op handen zijnde wetswijziging een oplossing door het verruimen van de mogelijkheden.

Daarnaast wordt ook geconstateerd dat bij veel bedrijven geen gebruik gemaakt wordt van de zorgregelingen omdat werkgevers uit betrokkenheid toch al voldoende mogelijkheid bieden aan hun medewerkers om zorg te verlenen als dit nodig is.

Bron: SCP-publicatie 2011/38 (Verlof vragen. De behoefte aan en het gebruik van verlofregelingen), Eindhovens Dagblad

Miriam Teunissen
HRM consultant bij Reijn

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.