Artikel
20 mrt '13
20 maart '13
2 min

WAZO verlaagt zwangerschapsuitkering

De Wet Arbeid en Zorg (WAZO) regelt dat een zwangere medewerkster recht heeft op 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof met een zwangerschapsuitkering van het UWV. Voor het vaststellen van de hoogte van de zwangerschapsuitkering gaat het UWV uit van het laatstverdiende maandloon van de medewerkster. Vanaf 1 juni 2013 zal het UWV de uitkering echter gaan berekenen op basis van het gemiddelde jaarloon bij de laatste werkgever van de medewerkster.

Aanpassing met terugwerkende kracht
Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de WAZO met terugwerkende kracht zal worden aangepast. Door een technische fout is namelijk de nieuwe berekening van het dagloon voor de uitkering al per 1 januari 2013 ingegaan in plaats van 1 juni 2013.

UWV houdt oude berekening aan tot 1 juni 2013
Door de wet met terugwerkende kracht aan te passen, kan het UWV tot 1 juni 2013 de zwangerschapsuitkeringen blijven berekenen op basis van het laatste maandloon. De nieuwe berekening – op basis van het gemiddelde jaarloon bij de laatste werkgever – geldt met ingang van 1 juni 2013 alleen voor de uitkeringen die starten vanaf die datum.

Mogelijk lagere uitkering tijdens zwangerschapsverlof
De nieuwe dagloonberekening kan betekenen dat niet alleen medewerkers met een hoog salaris minder uitkering ontvangen dan het huidige salaris tijdens hun zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het maximumdagloon is vastgesteld op € 194,85. Ook voor een medewerkster met een minder hoog salaris die in het afgelopen jaar een flinke salarisverhoging heeft gehad, kan het verschil tussen het jaargemiddelde en het laatstverdiende maandsalaris behoorlijk oplopen.

De nieuwe dagloonberekening kan ook voor de organisatie geld kosten. In veel gevallen betaalt de werkgever het salaris van de zwangere medewerkerster gewoon door tijdens haar verlof en keert het UWV de uitkering aan de werkgever uit. Vanaf 1 juni 2013 kan de uitkering dus lager zijn dan het salaris van de medewerkster en zou loondoorbetaling betekenen dat de organisatie er geld op toelegt. Werkgevers zijn niet verplicht om het salaris volledig door te betalen, maar het getuigt wel van goed werkgeverschap.

Bron: MT Rendement

Miriam Teunissen
HRM consultant bij Reijn

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.