Artikel
12 sep '13
12 september '13
3 min

Waarschijnlijk geen knip tussen verzorging en verpleging

Het oorspronkelijke plan van het kabinet was om verzorging en verpleging uit elkaar te halen. Gemeenten zouden verantwoordelijk worden voor verzorging, verpleging zou onder de Zorgverzekeringswet gaan vallen. Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) overweegt nu de verpleging en de verzorging samen onder te brengen in de Zorgverzekeringswet. De geplande overheveling van de persoonlijke verzorging naar de gemeenten gaat dus hoogstwaarschijnlijk niet door.

Alternatieven
Brancheorganisaties overleggen al de hele zomer met het ministerie van VWS over alternatieven om de AWBZ te hervormen, deze week zijn de gesprekken in een stroomversnelling gekomen. De bewindslieden van VWS hakken waarschijnlijk nog deze week de knoop door, zo schrijft Zorgvisie. Als VWS de plannen van de coalitie omarmt, is de knip tussen persoonlijke verzorging en verpleging van de baan. Die worden dan per 2015 samen overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet, waardoor zorgverzekeraars verantwoordelijk worden voor de uitvoering. De persoonlijke verzorging zou dan een verzekerd recht blijven in plaats van een voorziening.

Oude plan onnodig duur
Het oude plan, waarin de persoonlijke verzorging naar gemeenten zou gaan, moest 500 miljoen euro aan besparingen opleveren. Maar berekeningen laten zien dat dit bedrag in werkelijkheid niet zal worden gerealiseerd. De jaarlijkse uitvoeringskosten door gemeenten worden structureel geschat op 175 miljoen euro per jaar. Daarnaast is er een eenmalige kostenpost van 250 miljoen euro voor de invoering, doordat de honderden gemeenten eigen uitvoeringsorganisaties moeten optuigen. Bovendien wordt de uitvoering onnodig duur, omdat de samenhang in de zorgverlening verdwijnt door de knip tussen verzorging en verpleging. Alles bij elkaar blijft van de beoogde bezuiniging dan niet veel over.

Nieuwe plan: minder onnodige zorg, meer zelfredzaamheid
De verwachting is dat het nieuwe plan financieel gunstiger is, doordat uitvoering door zorgverzekeraars goedkoper is en doordat wordt ingezet op een lager zorgvolume. Er komt een nieuw bekostigingsstelsel, gebaseerd op de uitkomsten van de zorg, zonder de huidige prikkel om maar zoveel mogelijk omzet te draaien. Het is de bedoeling dat thuiszorgorganisaties veel meer dan nu de zelfredzaamheid van patiënten stimuleren, waardoor patiënten korter in behandeling zijn. Omdat er zo minder onnodige zorg wordt geleverd, zal het zorgvolume dalen. Diverse zorgorganisaties, zoals Buurtzorg Nederland, Zorgaccent en Amstelring, laten zien dat deze werkwijze in de praktijk doelmatiger is. Ook zijn de uitkomsten beter voor patiënten. Verder neemt de tevredenheid van verpleegkundigen en verzorgenden toe, omdat een groter beroep op hun professionaliteit wordt gedaan.

Veel vragen
Vanuit branchevereniging ActiZ wordt bevestigd dat zij één van de partijen zijn waarmee de staatssecretaris afgelopen zomer om tafel heeft gezeten. “Wij hebben echter nog niet gehoord dat het besluit is genomen, maar zouden erg blij zijn als de staatssecretaris dit besluit neemt,” aldus een woordvoerder, “Maar dan zijn er nog veel vragen te beantwoorden. Hoe gaat dit bijvoorbeeld gefinancierd worden en welke zaken gaan wel onder de nieuwe regeling vallen en welke niet.” Een woordvoerder van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) stelt dat het van belang is dat de gesprekken zo snel mogelijk worden afgerond zodat de patiënt en de verschillende veldpartijen weten waar ze aan toe zijn. Zolang er nog geen definitief besluit is genomen, wil ZN echter niet op de zaken vooruit lopen.

Bron: Zorgvisie, Skipr

Monetta Driessen
HR-redacteur

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.