Artikel
16 apr '18
16 april '18
3 min

Vier trends die meetellen voor goed werkgeverschap

Werkgevers doen hun best op te vallen voor het steeds moeilijker te werven talent. Een fitnessabonnement of een jaarlijks personeelsfeest zijn daarvoor niet voldoende. Het jonge talent rekent op meer wat goed werkgeverschap betreft. Op dit gebied bestaan volgens Great Place to Work vier opvallende trends.

Great Place to Work onderzocht 145 organisaties om te ontdekken wat het recept is voor goed werkgeverschap. Hieruit kwamen de volgende vier meest opvallende trends voor 2018 naar voren.

  1. Steeds meer behoefte aan een duidelijke visie

Uit onderzoek blijkt een steeds grotere behoefte aan een duidelijke visie. Werknemers vinden werkgevers met een breed gedragen visie aantrekkelijker. Om aan de doelstellingen van een organisatie te werken, moet je eerst weten wat die doelstellingen zijn. Een spreuk aan de muur op je het kantoor is geen visie. Aan een goede visie moet de hele organisatie meewerken. Zo’n visie is dus geen project van het management, het is een proces waaraan iedereen meewerkt.

  1. Een goede verdeling van verantwoordelijkheden

Medewerkers worden steeds zelfstandiger en dit maakt ook in 2018 weer het verschil voor de top van de aantrekkelijke werkgevers. Als werknemers veel vrijheid krijgen, hebben ze meer plezier in hun werk en presteren ze beter. Organisaties verdelen verantwoordelijkheden daarbij steeds gelijker. Ze respecteren medewerkers in hun vakkundigheid en geven ze de kans die in te zetten voor het realiseren van de visie (zie het vorige punt). Hierdoor functioneren organisaties beter, waarbij ook de samenwerking tussen organisaties verbetert. Dan geldt hetzelfde principe als voor het vertrouwen in medewerkers: namelijk dat je in je eentje misschien sneller gaat, maar dat je met elkaar verder komt.

  1. Samenwerking op basis van vertrouwen

Werknemers hebben tegenwoordig meer vertrouwen dan ooit in hun managers. Het is altijd moeilijk om het vertrouwen in de organisatie te vergroten. Dat maakt het echter niet minder belangrijk. De geloofwaardigheid en de integriteit van het management beïnvloeden de sfeer op de werkvloer. Meer vertrouwen leidt tot een betere sfeer op kantoor. Voor managers is het misschien het eenvoudigst om de controle over een organisatie strak en dichtbij te houden. Een organisatie functioneert echter beter als de medewerkers op basis van vertrouwen met elkaar samenwerken aan de doelstellingen.

  1. Werken aan een betere samenleving

Werknemers vinden het steeds belangrijker dat hun werkgever zorgt voor een betere maatschappij. Ze willen dat dit terugkeert in de kern van hun werk. Het is dan bijvoorbeeld niet genoeg om een dag per jaar als vrijwilliger mee te helpen in een bejaardentehuis. Medewerkers vinden het wel waardevol als hun werkgever een duurzame relatie aangaat met dat bejaardentehuis om te helpen bij bijvoorbeeld technische of administratieve problemen. Met name millennials (geboren tussen 1980 en 2000) vinden de maatschappelijke bijdrage van belang. Deze groep neemt een steeds belangrijkere plaats in op de werkvloer. In 2020 vormen millennials de helft van de beroepsbevolking en in 2025 zelfs driekwart.

Great Place to Work onderzocht ook hoe bedrijven op hun maatschappelijke missie scoren. De score op de stelling ‘Onze bijdrage aan de gemeenschap geeft mij een goed gevoel’ neemt al jaren af. Dit betekent overigens niet automatisch dat bedrijven minder aan de samenleving bijdragen. Met de stijging van het aantal millennials gaan werknemers namelijk ook steeds hogere eisen stellen op dit gebied. Het is in ieder geval zeker dat werkgevers er iets mee moeten doen.

Bron: MT.nl

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.