Artikel
31 jul '17
31 juli '17
3 min

Vertrouwen tussen collega’s belangrijkst voor goede werksfeer

Bijna alle Nederlandse werknemers vinden een goede werksfeer belangrijk. Voor die werksfeer vinden ze onderling vertrouwen en een goede band met collega’s het belangrijkst. Op dat vlak moet nog wat gebeuren, want ruim een kwart van de werknemers voelt zich niet betrokken bij collega’s. Zo laat onderzoek van Eurest zien, dat Multiscope uitvoerde onder ruim 1.000 werknemers.

Uit het onderzoek blijkt verder dat veertien procent van de werknemers de meeste collega’s niet kent. Een op de tien medewerkers zegt dat ze zaken als verjaardagen niet van elkaar weten. Werkgevers verwachten van zes procent van de ondervraagden dat ze werk en privé strikt gescheiden houden.

Geen jubilea

Volgens de onderzoekers doet ruim de helft van de werkgevers bijna niets om een goede werksfeer te bevorderen. Zes procent van de werknemers geeft aan dat hun werkgever zelfs voorbij gaat aan feestelijke gebeurtenissen zoals jubilea. Dit terwijl bijna alle (94 procent) werknemers een goede werksfeer belangrijk vinden. Een op de drie beschouwt dit zelfs als belangrijker dan het geboden salaris.

Meer dan goede arbeidsvoorwaarden

“Om goede mensen aan uw organisatie te binden én te houden hebt u meer nodig dan goede arbeidsvoorwaarden”, stelt Remco Kokkelink van Eurest. “Als mensen per dag acht uur op een locatie doorbrengen, dan moeten de ruimte en de sfeer zo fijn mogelijk zijn.” Dat klinkt volgens Kokkelink logisch, terwijl werkgevers er in de praktijk dus nog veel te weinig aandacht aan besteden. “De onderlinge band en betrokkenheid tussen collega’s is eenvoudig te verbeteren, bijvoorbeeld door elke week af te sluiten met een vrijdagmiddagborrel”,  aldus Kokkelink.

Top vijf factoren werksfeer

De volgens het onderzoek top vijf van belangrijkste factoren voor een goede werksfeer:

  1. vertrouwen tussen collega’s;
  2. een goede band met collega’s;
  3. voldoende waardering;
  4. uitdaging in het werk;
  5. benaderbaar management en directie.

Onvoldoende bijstand

De respondenten vinden vertrouwen tussen collega’s en een goede band dus de belangrijkste factoren voor een goede werksfeer. Niet iedereen kan echter op zijn collega’s bouwen. Volgens bijna een op de vijf werknemers worden ze onvoldoende bijgestaan op momenten dat dat nodig is. Daarnaast geeft zes procent aan dat ze wel hulp krijgen, maar alleen in ruil voor een wederdienst.

Teamwerk belonen

“Uit dit onderzoek blijkt dat er op de werkvloer nog een hoop winst te behalen is als het gaat om de relatie tussen collega’s onderling”, zegt Kokkelink. Het is volgens hem belangrijk dat collega’s elkaar steunen, en niet zien als concurrentie. “Zorg er daarom voor dat er niet een te competitieve sfeer ontstaat, maar stimuleer en beloon juist teamwerk.”

Scheiding privé en zakelijk

Verder leidt een verstoorde werksfeer ertoe dat werknemers niet helemaal zichzelf kunnen zijn op de werkvloer. Tien procent doet zich anders voor vanwege de formele sfeer en vijandige onderlinge verhoudingen. Daarnaast houdt 61 procent bewust privé en zakelijk strikt gescheiden. Ruim een kwart deelt echter wel alles met collega’s en leidinggevende.

Tevreden over hardware

Werknemers zijn het meest tevreden over faciliteiten zoals de werkplek zelf (bureau, bureaustoel etc.), de koffievoorziening en parkeergelegenheid. Opmerkelijk is dat er ook tevredenheid is over de hardware, zoals laptops, telefoons en printers. Deze zaken werden de afgelopen jaren door werknemers juist als grootste bron van irritatie genoemd. Hoog op de irritatieladder staat nog wel de klimaatbeheersing. Maar liefst 50 procent is niet blij met de systemen op het werk. Over de schoonmaak is een op de vijf medewerkers het minst tevreden.            

Bron: Managersonline.nl

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 2 / 2. Aantal stemmen 5

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.