Artikel
2 jul '15
2 juli '15
2 min

Verschillende visies op uitbesteding van HR-taken

Al sinds jaar en dag stellen organisaties zichzelf de vraag of zij bepaalde werkzaamheden beter zelf kunnen uitvoeren of beter kunnen uitbesteden. Het gaat dan vaak om ondersteunende processen zoals schoonmaak, catering of beveiliging van gebouwen, bekende voorbeelden van activiteiten waarbij het al lang vrij ‘normaal’ is dat deze extern worden ingekocht. Ook binnen het HR-vakgebied zien we al enkele jaren een forse discussie over nut en noodzaak van outsourcing van met name operationele HR-taken, zoals de personeels- en salarisadministratie. Maar vanuit welke visie wordt deze overweging zoal gemaakt?

Maximale kostenbesparing?

Een eerste visie ziet vooral het streven naar maximale kostenbesparing als voornaamste motief om bepaalde taken uit te besteden. Outsourcing wordt dan in één adem genoemd met een vermindering of afbouw van ondersteunende functies die op het eerste gezicht weinig directe toegevoegde waarde creëren. Deze visie overheerst in de HR-doemscenario’s en ziet outsourcing als een bedreiging.

Sterkere focus HR-kernactiviteiten?

Een tweede visie hanteert het uitgangspunt dat door het uitbesteden van een deel van de operationele HR-taken, er meer tijd over blijft voor focus op kerntaken en voor een meer tactische en strategische HR-bijdrage aan de organisatie. In deze visie kan outsourcing bijdragen aan de professionalisering van de afdeling HRM en worden zo vooral kansen gecreëerd.

Samenspel van overwegingen

Met name de laatste tien jaar lijkt de uitbestedingstrend ten aanzien van de HR-functie aan kracht te winnen. Daarbij is de werkelijkheid natuurlijk niet zo zwart-wit dat het ofwel uitsluitend gaat om kostenbesparing, ofwel alleen om de focus op kerntaken. In de praktijk lopen allerlei overwegingen door elkaar, zo hebben ook schaalvergroting, taakverbreding en toenemende complexiteit van de regelgeving ongetwijfeld invloed. Al met al een serieuze overweging dus om wel of niet te kiezen voor ontzorging (outsourcing), het volledig uit handen laten nemen van de uitvoering van uw administratie. Indien de keuze wordt gemaakt om niet te kiezen voor uitbesteding, dan zijn er ook varianten mogelijk waarin Driessen ondersteunt of mee ontwikkelt om op den duur zelf de administratie te kunnen voeren.

Monetta Driessen
HR-redacteur

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.