Publiek Perspectief is vanaf nu Trends in HR. Blijf via dit platform op de hoogte van de laatste trends & ontwikkelingen voor HR.

Artikel/ 8 december 2008

Verruiming cafetariaruimte!

Met het ‘Besluit van 8 september 2008, nr. CPP2008/1727M wordt een aantal oude besluiten besluiten over pensioen(opbouw), prepensioen, stamrechten en toepassing van het cafetariamodel geactualiseerd en verruimd.
De meest actuele vraag voor gemeenten: hoe ver gaat de verruiming met betrekking tot het cafetariamodel?

 

Uitgangspunt cafetariaruimte
Bij het ruilen van een bruto loonbestanddeel voor een vrijgestelde vergoeding dient in beginsel de pensioengrondslag te worden verlaagd. Dit hoeft echter niet zolang er nog cafetariaruimte is.
In februari 2002 verscheen een besluit waarin een aantal vormen van uitruil sowieso (dus zonder af te vragen of er voldoende cafetariaruimte is) werden toegestaan.
De enige grens die gesteld werd is dat het verschil tussen het loon voor uitruilen en het loon na uitruilen niet meer mocht zijn dan 30% na uitruilen. Het besluit van 2002 kende een limitatieve opsomming van bestedingsdoelen.
De uitruil voor een woon-werkverkeervergoeding en de vakbondscontributie werden niet genoemd.

Besluit 8 september 2008
In het nieuwe besluit staat een aantal regels over hoe om te gaan met het pensioengevend loon bij de toepassing van een cafetariaregeling.
Uit dit besluit zou je de conclusie kunnen trekken dat het pensioengevend loon niet verlaagd hoeft te worden zolang het verschil tussen het loon voor uitruilen en het loon na uitruilen niet meer dan 30% betreft ongeacht het bestedingsdoel.
Dit betekent dat er geen limitatieve opsomming meer bestaat. Met andere woorden voor de uitruil bruto loon voor een woon-werkverkeervergoeding en/of de vakbondscontributie behoeft het pensioengevend loon niet te worden verlaagd.

Gevolgen nieuwe besluit
Klopt deze conclusie?
Deze conclusie heeft de gemeente Eindhoven voorgelegd aan de Belastingdienst. De Belastingdienst gaf telefonisch te kennen dat zij tot eenzelfde conclusie kwam.
Een schriftelijke bevestiging zal nog enige tijd op zich laten wachten. De gemeente Eindhoven mag in ieder geval uitgaan van de ruimere uitleg. Hoe nu verder?

Deel deze pagina
Jeroen Driessen
Als CEO geeft Jeroen met inspiratie en passie voor het HR-vak leiding aan Driessen Groep. Zijn focus op het geluk van medewerkers is volgens hem bepalend voor het succes. Als columnist en veelgevraagd spreker vertelt hij hier gepassioneerd over.
Meer van deze auteur