Artikel
8 dec '08
8 december '08
2 min

Verruiming cafetariaruimte!

Met het ‘Besluit van 8 september 2008, nr. CPP2008/1727M wordt een aantal oude besluiten besluiten over pensioen(opbouw), prepensioen, stamrechten en toepassing van het cafetariamodel geactualiseerd en verruimd. De meest actuele vraag voor gemeenten: hoe ver gaat de verruiming met betrekking tot het cafetariamodel?

 

Uitgangspunt cafetariaruimte
Bij het ruilen van een bruto loonbestanddeel voor een vrijgestelde vergoeding dient in beginsel de pensioengrondslag te worden verlaagd. Dit hoeft echter niet zolang er nog cafetariaruimte is.
In februari 2002 verscheen een besluit waarin een aantal vormen van uitruil sowieso (dus zonder af te vragen of er voldoende cafetariaruimte is) werden toegestaan.
De enige grens die gesteld werd is dat het verschil tussen het loon voor uitruilen en het loon na uitruilen niet meer mocht zijn dan 30% na uitruilen. Het besluit van 2002 kende een limitatieve opsomming van bestedingsdoelen.
De uitruil voor een woon-werkverkeervergoeding en de vakbondscontributie werden niet genoemd.

Besluit 8 september 2008
In het nieuwe besluit staat een aantal regels over hoe om te gaan met het pensioengevend loon bij de toepassing van een cafetariaregeling.
Uit dit besluit zou je de conclusie kunnen trekken dat het pensioengevend loon niet verlaagd hoeft te worden zolang het verschil tussen het loon voor uitruilen en het loon na uitruilen niet meer dan 30% betreft ongeacht het bestedingsdoel.
Dit betekent dat er geen limitatieve opsomming meer bestaat. Met andere woorden voor de uitruil bruto loon voor een woon-werkverkeervergoeding en/of de vakbondscontributie behoeft het pensioengevend loon niet te worden verlaagd.

Gevolgen nieuwe besluit
Klopt deze conclusie?
Deze conclusie heeft de gemeente Eindhoven voorgelegd aan de Belastingdienst. De Belastingdienst gaf telefonisch te kennen dat zij tot eenzelfde conclusie kwam.
Een schriftelijke bevestiging zal nog enige tijd op zich laten wachten. De gemeente Eindhoven mag in ieder geval uitgaan van de ruimere uitleg. Hoe nu verder?

Jeroen Driessen
Chief Executive Officer (CEO) Driessen Groep

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.