Artikel
15 sep '15
15 september '15
2 min

Verplichte inschrijving Lerarenregister moet docenten beter maken

Vanaf 2017 is er een Lerarenregister met daarin alle docenten. Het gaat bij het register om een wettelijke verplichting die ook het recht op professionele ontwikkeling van de leraar regelt. Het kabinet stuurt het bijbehorende wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State.

Bij het Lerarenregister gaat het om een initiatief van de Onderwijscoöperatie. Dat is de vertegenwoordiger van de beroepsgroep die bestaat uit de samenwerkende lerarenorganisaties. Leraren kunnen zich sinds 2012 al vrijwillig inschrijven. Het kabinet steunt het initiatief.

Professional

Met het wetsvoorstel krijgt het registreren nu een wettelijke status. Andere beroepen kennen al een dergelijk register. Artsen, verpleegkundigen en advocaten moeten bijvoorbeeld geregistreerd staan voor het uitoefenen van hun beroep. Met het Lerarenregister kunnen ouders en leerlingen er volgens het kabinet van uitgaan dat er altijd een professional voor de klas staat. Geregistreerde docenten moeten de juiste papieren hebben, hun kennis bijhouden en op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied.

Kwaliteit

Het wetsvoorstel benadrukt het belang van het leraarschap. Het geeft de docent zeggenschap over de invulling en uitvoering van de lessen. Ook stelt de beroepsgroep zelf vast aan welke eisen het vak moet voldoen. Dit zal er volgens het kabinet voor zorgen dat de kwaliteit van de leraren en daarmee het totale onderwijs toeneemt.

Lerarenbeurs

Het kabinet helpt docenten die een extra opleiding willen volgen of zich willen laten bijscholen. Ze kunnen bijvoorbeeld een beroep doen op een lerarenbeurs. Dit moet volgens het kabinet leiden tot goede en gemotiveerde docenten voor de klas. Het kabinet stelt dat een belangrijke voorwaarde voor het verder verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs is dat de kennis en vaardigheden van een docent op niveau zijn en dat hij deze ook bijhoudt.

Raad van State

De ministerraad is ermee akkoord gegaan dat het wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State gaat. De tekst van het voorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer.

Bron: Rijksoverheid.nl

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.