Artikel
5 jun '14
5 juni '14
2 min

Verhoging minimumloon per 1 juli 2014

Het minimumloon wordt tweemaal per jaar vastgesteld. Jaarlijks op 1 januari wordt het wettelijk brutominimumloon (WML) vastgesteld, vervolgens wordt door de overheid een nieuwe calculatie gemaakt waardoor op 1 juli het loon weer wordt bijgesteld. Recent werden de precieze bedragen vanaf 1 juli 2014 bekendgemaakt. De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen met 0,65%.

Minimumloon in Nederland

Werknemers van 23 jaar tot de AOW-leeftijd hebben recht op het wettelijk vastgestelde minimumloon. Voor werknemers tussen de 15 tot 23 jaar geldt het minimumjeugdloon. Dat is volgens een bepaalde sleutel afgeleid van het minimumloon en stijgt naarmate men ouder wordt. Het minimumloon bestaat in Nederland als standaard ondergrens voor werknemers, ongeacht opleiding, functie, achtergrond of sekse. Nederland treft deze wettelijke regelingen om onderbetaling tegen te gaan. De overheid pakt werkgevers hard aan die niet voldoen aan de wettelijke vastgestelde minimum looneisen. Zeker in een financieel moeilijke tijd, is het van groot belang dat mensen voldoende blijven verdienen zodat ze in hun levensonderhoud kunnen blijven voorzien.

Minimumloon per 1 juli 2014

Het wettelijk brutominimumloon wordt per 1 juli 2014:

€ 1.495,20 per maand

€ 345,05 per week

€ 69,01 per dag

Deze cijfers zijn bekend gemaakt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en gelden voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband. Voor werknemers tussen de 15 tot 23 jaar geldt het minimumjeugdloon.

Tot en met 1 juli 2014 is het minimumloon per maand nog € 1.485,60.

Loonkloof tussen mannen en vrouwen

Op grond van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen mag geen (direct of indirect) onderscheid worden gemaakt in betaling aan mannen en vrouwen. Hoewel we dit in de praktijk toch zien gebeuren, wordt het verschil steeds kleiner. Het bruto loonverschil tussen mannen en vrouwen nam in 2013 in de meeste beroepen af, zo blijkt uit de Loonwijzer/Monsterboard Wage Index. Vooral bij administratieve medewerkers en machine operators is het verschil kleiner geworden. Onder managers is de loonkloof overigens het grootst, mannelijke managers verdienen maar liefst € 5,10 (20,7%) per uur meer dan vrouwen.

Publicatie Staatscourant

Kijk voor een overzicht van alle bedragen en de wettelijke minimumjeugdlonen in de officiële publicatie uit de Staatscourant.

 

Bron: Rijksoverheid, P&O Actueel, minimumloon.nl

Monetta Driessen
HR-redacteur

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.