Artikel
15 apr '13
15 april '13
2 min

Vergrijzing neemt verder toe

Uit recent bekendgemaakte cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de werkzame beroepsbevolking in Nederland alsmaar ouder wordt. In 2012 is de gemiddelde leeftijd opgelopen tot 41,4 jaar. In alle bedrijfstakken is de vergrijzing verder toegenomen. Medewerkers in de sector overheid zijn het oudst (43,7 jaar), op de voet gevolgd door medewerkers in het onderwijs (43,2 jaar).

Meer ouderen aan het werk
De vergrijzing van de beroepsbevolking neemt elk jaar toe. In 1990 had werkend Nederland nog een gemiddelde leeftijd van 36,2 jaar, ruim 5 jaar jonger dan anno 2012. De vergrijzing is een gevolg van de veroudering van de gehele bevolking, maar vooral ook van de flink toegenomen arbeidsparticipatie van ouderen. Zo werkte in 1990 slechts 35% van de 50- tot 65-jarigen, tegenover 62% in 2012.

ZZP’ers gemiddeld ouder
De gemiddelde leeftijd van zelfstandigen was de afgelopen 20 jaar telkens hoger dan die van medewerkers. Dat komt onder meer doordat zelfstandigen vaker na de AOW-gerechtigde leeftijd blijven doorwerken. In 2012 was een zelfstandige gemiddeld 46,1 jaar en een medewerker 40,6 jaar.

Vergrijzing het grootst in sector overheid
In alle bedrijfstakken is de gemiddelde leeftijd tussen 1990 en 2012 toegenomen, maar in de sector overheid is de stijging met 8 jaar verreweg het grootst. Ook in de sector zorg & welzijn sloeg de vergrijzing fors toe met een gemiddelde toename van rond de 6,5 jaar. Overigens kent de horeca met 31,1 jaar de laagste gemiddelde leeftijd en was ook de stijging met 2 jaar het kleinst.

HRM: onderschat vergrijzing niet!
Opnieuw blijkt dat de publieke sector het zwaarst getroffen wordt door de vergrijzing. Hoewel door de crisis het onderwerp vergrijzing vaak minder hoog op de agenda staat, is het toch belangrijk de gevolgen hiervan niet te onderschatten. Zo wordt het steeds moeilijker om nieuwe medewerkers te werven en tegelijkertijd steeds belangrijker om oudere medewerkers langer inzetbaar te houden in het arbeidsproces. Dit laatste is bijvoorbeeld belangrijk om kennis en ervaring in de organisatie vast te houden. Er is dus een belangrijke taak weggelegd voor HRM om de aanpak van de vergrijzing onderdeel uit te laten maken van een duurzaam personeelsbeleid.

Bron: CBS

Monetta Driessen
HR-redacteur

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.