Artikel
19 jul '12
19 juli '12
3 min

Vergrijzing betekent verlies van organisa­tie­kennis

Vergrijzing is een actueel onderwerp op alle personeelsafdelingen. Binnen korte tijd zal de eerste groep van de babyboom-generatie namelijk met pensioen gaan. Dat betekent dat organisaties binnen nu en een paar jaar een aanzienlijk deel van hun medewerkers kwijtraken. Hierdoor gaat belangrijke kennis verloren.

Kennisverlies in de publieke sector
Ook binnen de publieke sector speelt deze vorm van kennisverlies een grote rol. Zo hebben de Nederlandse gemeenten te maken met een vergrijzend personeelsbestand. Volgens een onderzoek van A+O fonds Gemeenten was in 2010 23,8% van het gemeentelijk personeel 55 jaar of ouder, de verwachtingen voor 2018 en 2023 zijn respectievelijk 29 en 31%. Maar ook het onderwijs heeft met deze vergrijzingseffecten te kampen, aldus de Volkskrant. Vooral de cijfers op het MBO zijn zorgwekkend; één op de drie docenten is ouder dan 55 jaar. Op het voortgezet onderwijs is 27% van de leraren 55-plus en op HBO-scholen valt een kwart in de pensioennaderende leeftijdsgroep.

Afhankelijkheid
Indien een oudere werknemer zijn beschikbare kennis niet optimaal doorgeeft aan collega’s binnen de organisatie kan dit leiden tot inefficiëntie, verminderde productiviteit en afname van snelheid. De jonge generatie dient het wiel dan opnieuw uit te vinden. Tijd en geld gaan op deze manier verloren. Als gevolg daarvan kan ook de kwaliteit van de dienstverlening achteruit gaan. De afhankelijkheid en kwetsbaarheid van de organisatie kunnen als redenen worden genoemd om de individuele kennis collectief te maken. Kortom: het advies is om maatregelen te nemen die het uitstromen van kennis door de vergrijzing tegengaan.

Collectieve kennis: HRM-kennissysteem
Om verlies van essentiële organisatiekennis in de toekomst tegen te gaan gebruiken momenteel meer dan 400 gemeenten, waterschappen en scholen in het voortgezet onderwijs het digitale HRM-kennissysteem RAP, een softwaresysteem ontwikkeld door Driessen HRM_Payroll. Het systeem bevat onder andere het (lokale) arbeidsvoorwaardenbeleid, de actueel geldende wet- of regelgeving (of CAO) en een intelligente zoekfunctie die rekening houdt met de lokale vakjargon. Dit systeem is een mooi begin in het streven naar kennisdeling. Op maat de vergrijzing tegemoet dus!

Meer informatie
Neem voor meer informatie over dit uitgebreide HRM-kennissysteem contact op met de afdeling RAP via 0492 – 50 66 66 of rap@driessen.nl. Of vraag via www.driessen.nl/rap een tijdelijk proefabonnement aan.

Bron: A+O fonds Gemeenten, Volkskrant

Marlon neemt sinds 2012 deel aan het HRM-traineeship YPP
Het HRM traineeship Young Public Professionals (YPP) is in 2008 door Driessen geïntroduceerd. Inmiddels is de vierde lichting met dit traineeship gestart. Driessen biedt met het traineeship jonge, veelbelovende HR-talenten een uitgebreid programma aan training, opleiding, coaching en intervisie. Tegen een aantrekkelijk tarief ondersteunen onze YPP-ers organisaties bij tijdelijke projecten en opdrachten op operationeel of tactisch niveau. De nieuwe lichting is vanaf september 2012 inzetbaar voor uw organisatie.

Bekijk voor meer informatie over de inzet en mogelijkheden van YPP-ers de flyer of neem contact op met de afdeling consultancy via consultancy@driessen.nl of telefoonnummer 0492 – 50 66 66.