Artikel
20 dec '12
20 december '12
4 min

Verandering van wetten in 2013

In 2013 veranderen diverse wetten. Veranderingen in de wet hebben vaak gevolgen voor HRM en de personeels- en salarisadministratie. Door het jaar heen informeren wij u door middel van nieuwsberichten op dit blog over actuele wetswijzigingen en de eventuele gevolgen voor HRM. In dit bericht zetten we voor u de belangrijkste wijzigingen op een rij voor 2013.

Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling
De vrije ruimte van de werkkostenregeling gaat omhoog van 1,4% naar 1,5%. Deze forfaitaire ruimte is het percentage van het totale fiscale loon (vrije ruimte) dat de werkgever mag gebruiken voor onbelaste onkostenvergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Staatssecretaris Weekers van Financiën had eerder aangegeven dat de vrije ruimte met nog 0,1% extra omhoog  zou gaan van 1,4% naar 1,6%. Hiervan is nu echter geen sprake meer. Uit een evaluatie van de werkkostenregeling blijkt namelijk dat veel werkgevers voldoende hebben aan de verhoging naar 1,5%.

Wet uniformering loonbegrip
Het loonstrookje wordt inzichtelijker, omdat vanaf 1 januari de grondslagen gelijk zijn voor het berekenen van het loon voor de:

 • loonbelasting/premie volksverzekeringen (loonheffing)
 • premies werknemersverzekeringen
 • inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)

Momenteel worden nog verschillende definities en berekeningen gehanteerd. De verschillende tussenberekeningen tussen bruto- en nettoloon vervallen.

Wijzigingen premiekortingen
Vanaf 1 januari vinden er enkele wijzigingen plaats met betrekking tot de premiekortingen. De huidige premiekorting voor het in dienst hebben van een werknemer van 62 jaar of ouder vervalt. In plaats daarvan komt er een mobiliteitsbonus voor het in dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder of een arbeidsgehandicapte. De mobiliteitsbonus wordt maximaal drie jaar uitgekeerd.

Voor de premiekortingen vinden per 1 januari 2013 de volgende wijzigingen plaats:

 • De premiekorting voor het in dienst hebben van oudere werknemers vervalt;
 • De premiekorting voor het in dienst nemen van oudere werknemers stijgt;
 • De hoogte en berekening van de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers verandert;
 • U mag de premiekortingen niet meer tegelijk toepassen.

U ontvangt daardoor de volgende premiekorting:

 • € 7000,- per jaar voor het in dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder
 • € 7000,- per jaar voor het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte die gaat werken en tenminste het minimumloon verdient
 • € 3500,- per jaar voor het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte die met loondispensatie gaat werken

Werkbonus oudere werknemers
Een oudere werknemer ontvangt een werkbonus als hij aan het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 60 jaar, maar nog niet de leeftijd van 64 jaar heeft bereikt en een inkomen heeft tussen 90 en 175 procent van het minimumloon. Via de definitieve belastingaanslag wordt de werkbonus over 2013 uitbetaald.

Verhoging AOW-leeftijd
Vanaf volgend jaar gaat de AOW-leeftijd geleidelijk – maar steeds sneller – omhoog. Hiervoor moet de Eerste Kamer nog akkoord gaan met de in het regeerakkoord afgesproken versnelde verhoging van de AOW-leeftijd.

Garantieverklaring eigenrisicodragerschap Ziektewet vervalt
Werkgevers hoeven geen garantieverklaring meer mee te sturen met de aanvraag om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet (Zw). De garantieverklaringen voor 2012 en eerder blijven gelden. De kredietinstelling of verzekeraar blijft dus voor die jaren garant staan voor de Zw-uitkeringen.Aanpassingen Ziektewet
De volgende aanpassingen in de Ziektewet vinden plaats om werknemers sneller te re-integreren:

 • Werkgevers betalen een hogere premie wanneer er meer werknemers met een tijdelijk dienstverband in de Ziektewet (ZW) of WIA zitten.
 • Het UWV beoordeelt na één jaar (was twee jaar) of de zieke werknemer wel ander werk kan verrichten.
 • Het UWV kan tot een proefplaatsing van maximaal zes (in plaats van drie) maanden besluiten.
 • De hoogte en duur van de ziektewetuitkering wordt vanaf 1 januari afhankelijk van het aantal jaren dat de werknemer heeft gewerkt. De maximale duur van de ziektewetuitkering is twee jaar.

Fraude arbeidswetgeving wordt aangepakt

 • Bedrijven worden harder aangepakt bij overtreding van de arbeidsmarktregels, zoals ernstige onderbetaling of ontduiking van regels voor tewerkstelling van buitenlandse werknemers. Een frauderend bedrijf moet het voordeel terugbetalen. Daar komt een boete bovenop.
 • Boetebedragen in arbeidswetgeving gaan omhoog.
 • Bij herhaalde fraude gaan zwaardere straffen gelden. Bedrijven die al beboet en daarmee gewaarschuwd zijn, betalen een dwangsom of moeten de werkzaamheden stilleggen.

Bron: Rijksoverheid.nl, PWdeGids, Belastingdienst

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.