Artikel
3 feb '16
3 februari '16
4 min

VAR verdwijnt per 1 mei door definitieve invoering Wet DBA

Op dinsdag 2 februari heeft de Eerste Kamer definitief ingestemd met de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). De wet gaat in op 1 mei 2016 en zorgt ervoor dat de VAR verdwijnt en door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten ten grondslag gaan liggen aan de opdrachten die een zelfstandige professional uitvoert bij zijn opdrachtgever.

Het lag al in de lijn der verwachtingen dat de Wet doorgang zou vinden. Op 26 januari jl. werd de wet behandeld in de Eerste Kamer en is een groot aantal Kamervragen beantwoord. In de aanloop naar de stemming zijn er behoorlijk wat bezwaren vanuit verschillende fracties als ook marktpartijen naar boven gekomen. Het ‘onderwerp’ zzp leeft erg in politiek Den Haag, blijkt ook uit het uitgebreide rapport van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) naar de rol van de zzp’er in de arbeidsmarkt en de gevolgen van de groei van deze groep. Eén van de belangrijkste argumenten achter deze wet is het bestrijden van schijnzelfstandigheid en het verbeteren van de handhaving door de Belastingdienst.

Controles bij opdrachtgevers

Deze handhaving is een ingrijpende verandering ten opzichte van de huidige praktijk. De controles zullen vanaf 1 mei namelijk niet meer gaan over de lijn van zzp’ers (en hun VAR), maar over de lijn van opdrachtgevers. Zij zullen moeten kunnen aantonen dat (1) gewerkt wordt met een goedgekeurde overeenkomst en (2) dat er in de praktijk ook daadwerkelijk gedaan wordt wat is afgesproken in de overeenkomst. Mocht dit niet op elkaar aansluiten dan zijn de boetes en naheffingen voor de opdrachtgevers.

Modelovereenkomsten

Zoals gezegd gaat de VAR verdwijnen. Concreet betekent dit dat de huidige VAR-verklaringen nog geldig zijn tot 1 mei. Vanaf die datum dient er gewerkt te worden volgens de zogenaamde modelovereenkomsten. Op de website van de Belastingdienst staat een aantal modelovereenkomsten die opdrachtgevers en opdrachtnemers dienen te gebruiken bij het uitvoeren van een opdracht. Het oorspronkelijke idee was om ongeveer 40 sectorspecifieke modelovereenkomsten te publiceren, zodat elke sector in Nederland gedekt was. In de praktijk blijkt echter dat dit verre van het geval is op dit moment. Er staan geen 40 modelovereenkomsten op de website, laat staan dat dit allen sectorspecifieke overeenkomsten zijn. De Belastingdienst biedt echter ook de mogelijkheid om zelf een overeenkomst op te stellen en in te dienen ter goedkeurig. Dit proces, waarvan de Belastingdienst aangeeft binnen 6 weken een ingediende overeenkomst te beoordelen, is al door menig marktpartij aangegrepen om zelf een modelovereenkomst op te stellen. Naar verwachting zullen er waarschijnlijk honderden ingediend worden.

In de modelovereenkomsten staat omschreven dat de opdrachtgever en opdrachtnemer uitdrukkelijk niet beogen een arbeidsrelatie aan te gaan. De goedgekeurde overeenkomsten zijn in beginsel vijf jaar geldig.

Coulanceperiode

Er komt een periode van een jaar, tot 1 mei 2017, waarin de Belastingdienst de controles minder streng zal handhaven, zodat opdrachtgevers en opdrachtnemers de tijd hebben om de nieuwe wet goed in te voeren. Het is echter wel van belang dit zo snel mogelijk goed te doen, aangezien er op 1 mei 2017 wel terug kan worden gekeken tot 1 mei 2016. De ‘coulanceperiode’ lijkt dus een zeer relatief begrip.

Dienstverlening Driessen

Als intermediair treedt Driessen veelvuldig op als tussenpersoon tussen opdracht gevende organisaties en zelfstandige professionals. Grotendeels doen we dit middels onze dienstverlening zzp- contractmanagement, waarbij Driessen overeenkomsten sluit met zowel de opdrachtgever als de zzp’er en daarmee de administratie, contracten, facturatie en aansprakelijkheid overneemt.

Om deze dienstverlening goed te blijven uitvoeren heeft Driessen al voorgesorteerd op deze nieuwe wet DBA. Een eigen ontwikkelde modelovereenkomst vanuit onze branchepartij is reeds ingediend bij de Belastingdienst ter goedkeurig, zodat we ruim op tijd alle zaken op orde hebben. Daarnaast is een control framework ontwikkeld, waarmee periodiek wordt getoetst of de praktijk van de opdracht aansluit bij hetgeen in de overeenkomst is afgesproken.

Informatie

De inhoud en gevolgen van de wet DBA houdt de gemoederen flink bezig. Naast de aanpassingen in onze dienstverlening en processen, informeren wij onze opdrachtgevers alsook ‘onze’ zzp’ers over de gevolgen die de wet heeft voor hen en adviseren we hoe hiermee om te gaan.

Mocht u vragen hebben over de gevolgen die de wet DBA voor uw organisatie heeft of wilt u meer informatie over hoe Driessen u hierbij kan ondersteunen? Neem dan gerust contact met ons op en wij vertellen u er graag meer over.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.