Artikel
5 jan '15
5 januari '15
2 min

Universiteiten en hogescholen onderscheiden zich goed genoeg

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) geeft universiteiten en hogescholen ook in 2015 en 2016 een budget voor profilering. De Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek heeft voor alle instellingen positief geadviseerd.

De Reviewcommissie concludeert dat universiteiten en hogescholen goed op weg zijn met de uitvoering van hun plannen op het gebied van profilering en zwaartepuntvorming. Bij profilering gaat het om wat de onderwijsinstelling onderscheidt van andere instellingen. Zwaartepuntvorming betreft de specialisatie van onderwijsinstellingen in opleidingen en onderzoek waar ze sterk in zijn.

Midtermreview prestatieafspraken

De aanbevelingen van de Reviewcommissie staan in de midtermreview van de prestatieafspraken. Deze midtermreview gaat in op de voortgang van profilering, zwaartepuntvorming en de Centres of Expertise (samenwerkingsverbanden tussen hogescholen en het bedrijfsleven). Ook schenkt de midtermreview aandacht aan hoe instellingen bezig zijn met onderwijskwaliteit en studiesucces. In 2012 maakte de rijksoverheid hierover met alle bekostigde instellingen in het hoger onderwijs prestatieafspraken.

Nuttig bij strategievorming en interne discussies

Universiteiten en hogescholen gaven aan de Reviewcommissie aan dat de prestatieafspraken hen helpen bij hun strategievorming en bij interne discussies over profilering en onderwijskwaliteit. De per instelling gekozen profileringsthema’s spelen ook een centrale rol bij de inrichting en herordening van het onderzoeks- en onderwijsaanbod.

Positief beeld

De Reviewcommissie ziet bij universiteiten aandacht voor excellentietrajecten en verbreding van bacheloropleidingen. Hogescholen zetten in op nieuwe hbo-masteropleidingen en associate-degreeprogramma’s. Daarnaast werken zij veel samen met ROC’s om de doorstroom mbo-hbo te verbeteren. Verder is de commissie positief over de Centres of Expertise.

Eindoordeel in 2016

In 2016 beoordeelt de Reviewcommissie of de instellingen hun doelen met betrekking tot profilering, onderwijskwaliteit en studiesucces hebben bereikt.

Bron: Rijksoverheid.nl

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.