Artikel
30 jul '18
30 juli '18
3 min

Uitwerking cao-afspraak gelijke beloning payroll-medewerkers

In de Cao gemeenten van 1 mei 2017 – 1 januari 2019 hebben sociale partners afgesproken dat medewerkers die werkzaam zijn binnen een gemeente op basis van payroll een beloning moeten ontvangen die vergelijkbaar is met de beloning van een ambtenaar, werkzaam bij diezelfde gemeente. Deze afspraak geldt niet voor uitzendkrachten, gedetacheerden of zzp’ers. De invoeringsdatum is 1 oktober 2018.

Nieuwe beloningsafspraak

Voor deze afspraak wordt een nieuw artikel 3:2a in de Cao gemeenten (CAR) geïntroduceerd. Dit artikel verplicht gemeenten onder andere om bij de inhuur van payroll-medewerkers met de payroll-werkgever – naast de al verplichte beloningselementen (de zogeheten inlenersbeloning van de uitzendcao’s) – drie beloningselementen uit de CAR-UWO af te spreken. Het gaat dan specifiek om de eindejaarsuitkering, de werkgeversbijdrage levensloop en het ABP pensioen of een daarmee vergelijkbaar pensioen.

Als deze elementen (nog) niet of niet volledig onderdeel uitmaken van de beloning van de payroll-medewerkers, dan spreekt de gemeente met de payroll-werkgever schriftelijk af dat de payroll-medewerkers een toeslag als compensatie ontvangen. In de cao is afgesproken dat deze bepaling 1 juli 2018 in werking zou treden. De uitwerking vergde meer tijd, waardoor de invoeringsdatum is uitgesteld tot 1 oktober 2018 aanstaande. Voor de volledige uitwerking van het LOGA verwijzen wij u graag naar het artikel op de site van VNG.

Hoe nu verder?

Voor Driessen gaan flexwerk en goed werkgeverschap hand in hand. Dat betekent ook voor onze flexibele medewerkers goede arbeidsvoorwaarden (salaris en pensioen), transparante afspraken en het bieden van begeleiding en ontwikkeling, zoals scholing en werk-naar-werktrajecten. Dit geldt natuurlijk voor al onze flexibele medewerkers.

De afspraak in de Cao gemeenten geldt echter alleen voor payroll-medewerkers die onder de definitie, zoals die nu opgenomen is in de Cao gemeenten, vallen. Deze definitie is helaas onduidelijk en maakt geen helder onderscheid. Driessen is van mening dat de door Driessen aan uw organisatie ter beschikking gestelde medewerkers niet onder deze definitie vallen.

Desalniettemin is Driessen er voorstander van om flexibele medewerkers, bovenop de vanuit de ABU-CAO verplichte elementen, aanvullende arbeidsvoorwaarden te bieden die passen bij de terbeschikkingstelling. Het toekennen van eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage en ABP pensioen moedigen wij dan ook van harte aan, ongeacht of iemand bestempeld is als payroll-medewerker, uitzendkracht of gedetacheerde. In de praktijk zien we dan ook dat dit door veel van onze gemeentelijke opdrachtgevers momenteel al toegekend wordt.

Op een later moment in de komende weken informeren wij u hierover graag nader en gaan wij graag met u in gesprek over wat dit voor uw organisatie betekent en de manier waarop wij samen met u uitvoering kunnen geven aan deze afspraak.

Ad van Zutphen
Directeur Driessen

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.