Artikel
13 jul '12
13 juli '12
3 min

Trends in goed werkgeverschap

In het blad Management Team van april 2012 werd aandacht besteed aan de resultaten van tien jaar onderzoek naar goed werkgeverschap door het van origine Amerikaanse bedrijf Great Place to Work (GPTW). Wij geven de belangrijkste ontwikkelingen in deze 10 jaar weer.

Lang blijven

Wellicht verrassend in deze tijd van flexibilisering van de arbeidsmarkt, maar daarom niet minder waar: medewerkers willen in toenemende mate graag langer bij hun werkgever blijven. Deze trend heeft zich al ingezet voordat er sprake was van een economische crisis: waar in 2003 44% van de ondervraagden aangaf graag nog een lange tijd bij de huidige werkgever te willen werken, was dit percentage in 2006 bijna 70% en in 2012 circa 75%. Trendwatcher Adjiedj Bakas suggereert dat de gestegen behoefte aan binding met een sociale groep hier debet aan is.

Minder familiegevoel

Hoewel medewerkers steeds meer behoefte aan saamhorigheid hebben en zij langer bij hun werkgever willen blijven, vertaalt dit zich niet in een stijging van het ervaren team- of familiegevoel. Dit daalt namelijk van 71% in 2003 naar 62% in 2012. Volgens GPTW-directeur Van Riet kan Het Nieuwe Werken hier van invloed op zijn, omdat daarbij kantoren anders worden ingericht en flexibele werkplekken hun intrede doen. Dit vraagt dan echter wel aandacht voor leiderschap, werkprocessen en communicatie en daar is nog niet iedere organisatie even ver mee.

Maatschappelijke bijdrage

Het wordt voor medewerkers steeds belangrijker om bij een organisatie te werken die daadwerkelijk iets bijdraagt aan de gemeenschap. Op de stelling “Onze bijdrage aan de gemeenschap geeft mij een goed gevoel” antwoordde in 2003 65% bevestigend en dit percentage is in 2012 gestegen tot 76%. Van Riet geeft hier twee verklaringen voor: organisaties leveren daadwerkelijk grotere maatschappelijke bijdragen en medewerkers waarderen het steeds meer wanneer een organisatie dit doet.

Respect!

Een stelling in het onderzoek dat nu dus al 10 jaar loopt en dat in 2012 onder 15.000 medewerkers in Nederland werd uitgevoerd, luidt: “Iedereen kan erkenning voor bijdragen krijgen.” Slechts 61% van de ondervraagden was het eens met deze stelling. Bakas, gevraagd naar zijn visie hierop, geeft het voorbeeld van de acties van de schoonmakers: “Bij hun recente demonstraties ging het niet alleen om geld, maar vooral ook om meer respect.”

Goed werkgeverschap

Door de jaren heen heeft GPTW een goed beeld gekregen van hoe medewerkers tegen hun werkgever aankijken. Maar zien werknemers hun werkgever tegenwoordig als een Great Place to Work? Nee, zeker niet. Waar in 2003 nog 84% van de ondervraagden de werkgever als zodanig betitelde, geeft in 2012 nog maar 68% deze waardering. Van Riet en Bakas zijn helder in de oplossing voor de daling van dit percentage: leidinggevenden hebben de komende jaren de belangrijke taak om te zorgen dat zij medewerkers meer ruimte en vertrouwen geven. Van Riet stelt: ”Veel mensen kunnen meer dan gedacht wordt. Als ze de kans maar krijgen.”

Bron: Management Team

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.