Artikel
14 dec '17
14 december '17
3 min

Tot 2022 grote personeelstekorten in onderwijs en zorg

Het zal de komende jaren moeilijk blijven voor werkgevers om vacatures te vervullen in het onderwijs en de zorg-, techniek- en ICT-sector. Zo laat een recent gepubliceerd rapport zien van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht.

Werkgevers moeten de komende zes jaar letten op ‘grote knelpunten in de personeelsvoorziening’ wat betreft ICT-functies en technische en pedagogische beroepen.

Basisonderwijs

Het wordt bijvoorbeeld lastig om leerkrachten te vinden in het basisonderwijs. Hier is de behoefte aan vervanging van vertrekkend personeel groot. De komende zes jaar gaat namelijk een groot deel van het lerarenkorps met pensioen. Er blijken nu veel te weinig jongeren een opleiding te volgen om die allemaal te kunnen vervangen.

Middelbaar en hoog zorgpersoneel

Verder stelt het ROA dat mede door de stijging van zorguitgaven problemen mogelijk zijn in het aantrekken van personeel voor functies op middelbaar en hoog niveau in de zorgsector. Het betreft daarbij banen voor artsen, fysiotherapeuten, medisch praktijkassistenten, laboranten en verpleegkundigen.

Goede perspectieven jongeren

Gemiddeld hebben jongeren de komende tijd goede perspectieven op de arbeidsmarkt. De verschillen per opleidingsniveau en afstudeerrichting zijn wel groot. De vooruitzichten op de arbeidsmarkt tot 2022 zijn het best voor hbo’ers en wo’ers. Afgestudeerden met een opleiding in de zorg of techniek hebben op ieder niveau goede arbeidsmarktperspectieven.

Hoger opleidingsniveau

Algemeen gezien hebben jongeren met een hoger opleidingsniveau betere kansen op de arbeidsmarkt dan leeftijdsgenoten met een lager opleidingsniveau. Volgens het ROA heeft op wo-niveau 50 procent van de gediplomeerden goede tot zeer goede perspectieven op een baan. Dat geldt vooral voor afgestudeerden op het gebied van techniek, onderwijs, medicijnen en gedrag en maatschappij. Van de hbo’ers heeft 43 procent mooie vooruitzichten op werk. De beste mogelijkheden zijn er voor hbo’ers die zijn afgestudeerd in de richtingen onderwijs, techniek, landbouw en gezondheidszorg.

Overigens zijn er ook op mbo-niveau vakgebieden met goede perspectieven op werk. Daarbij bieden mbo 4 groen, zorg en techniek, en mbo 2/3 techniek de beste kansen.

Twee miljoen banen

Er zijn tot 2022 ruim twee miljoen banen in te vullen. Volgens het ROA moeten ruim anderhalf miljoen werkenden vervangen worden doordat ze van beroep wisselen of stoppen met werken. Dat is driekwart van het aantal verwachte baanopeningen.

Economische groei

Het overige kwart ontstaat door een toename van de werkgelegenheid door economische groei. Het gaat om een stijging van het aantal banen in Nederland met ongeveer 520.000 tot 2022. Dat staat gelijk aan een werkgelegenheidsgroei van gemiddeld 1 procent per jaar. ROA verwacht de grootste werkgelegenheidsgroei binnen de zorg, groothandel, specialistische zakelijke dienstverlening en bouwnijverheid.

Ontwikkeling arbeidsmarkt

Het ROA voorspelt iedere twee jaar de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Met cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Centraal Planbureau schat het onderzoekscentrum de economische vraag in verschillende sectoren in. De aanbodkant baseert het ROA op prognoses van het ministerie van Onderwijs.

Bronnen: NU.nl, NOS

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.