Artikel
30 okt '13
30 oktober '13
2 min

Tot 2016 minder banen in de zorg

In de Jeugdzorg en de langdurige zorg zullen in de periode tot en met 2015 in totaal 22.000 voltijdbanen verdwijnen. Dit staat gelijk aan 36.000 personen. Dat blijkt uit een rapportage die minister van Volksgezondheid Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Na 2015 zal de werkgelegenheid in de zorgsector weer toenemen door groeiende zorguitgaven en vergrijzing.

Hervormingen

De daling in de werkgelegenheid is het gevolg van hervormingen, waarbij veel zorgtaken overgeheveld worden van rijk naar gemeenten. Door deze overheveling van taken komt de zorg via wijkteams en wijkverpleegkundigen dichter bij de mensen die gebruik van maken van deze zorg.  De bewindslieden geven aan dat de dalende werkgelegenheid de komende  twee jaar deels kan worden opgevangen door natuurlijk verloop in het personeel. In de huishoudelijke hulp zou dat ongeveer 31 maanden duren, in de langdurige Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) een half jaar en in de gehandicaptenzorg vier maanden.

Loonontwikkeling

Een deel van de werkgelegenheid verschuift daarbij van het publieke domein naar het private domein, waaronder de huishoudelijke hulp. Verder geven de bewindslieden aan dat de effecten kunnen worden gedempt door een gematigde loonontwikkeling, zoals in het zorgakkoord is opgenomen.

Structureel overwerk

Opvallend is dat juist nu Abvakabo FNV de resultaten bekend gemaakt heeft van een onderzoek dat de vakbond heeft laten uitvoeren onder ruim 4.600 medewerkers in de verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg. Uit dat onderzoek blijkt dat 45% van de medewerkers in de zorg structureel meer werkt dan in hun contracten is afgesproken, gemiddeld bijna acht overuren per week. Volgens Abvakabo stijgt de werkdruk in de zorg en worden medewerkers steeds vaker ‘flexibel’ ingezet.

Werkloosheid zorgsector streeft bouwsector voorbij

De werkloosheid stijgt overigens het hardst in de zorgsector, zo blijkt uit nieuwe werkloosheidscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Sinds april is de zorg de bouwsector voorbijgestreefd als sector met de hoogste werkloosheid. Volgens  Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie van uitkeringsinstantie UWV, is de stijging van de werkloosheid vooral te wijten aan de vele hulpen in de thuiszorg die op straat zijn komen te staan. Maar ook de welzijnssector is hard getroffen: veel crècheleiders zijn werkloos geworden, bijvoorbeeld na een faillissement.

Bron: P&O Actueel, Zorgvisie

Miriam Teunissen
HRM consultant bij Reijn

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.