Artikel
29 mei '15
29 mei '15
4 min

Top 10 redenen ontslag op staande voet

Een medewerker mag alleen op staande voet ontslagen worden om een geldige dringende reden. Ernstige misdragingen op het werk zijn bijvoorbeeld diefstal, fraude of werkweigering zonder goede reden. Of als een medewerker onder invloed van alcohol of drugs het werk niet goed kan doen. Uit dossieronderzoek van een juridisch dienstverlener blijkt dat fraude de meest voorkomende reden is voor een bliksemontslag. Wat zijn verder de meest voorkomende redenen voor ontslag op staande voet?

1. Fraude (18%)

Allerlei vormen van ‘gesjoemel’ kunnen daar onder vallen, zoals onterechte kostendeclaraties, ten onrechte verstrekte kortingen aan familieleden en valselijke opgave van gewerkte uren. Het blijkt in de praktijk dat hoger opgeleide medewerkers meer frauderen, dan lagere opgeleide medewerkers.

2. Diefstal en verduistering (16%)

Diefstal en verduistering tasten het vertrouwen in de medewerker sterk aan, reden waarom werkgevers meestal geen ‘tweede kans’ willen geven. Bovendien wordt ontslag op staande voet vanwege diefstal vrijwel altijd goedgekeurd door de rechter, zelfs al gaat het slechts om een blikje frisdrank of een broodje.

3. Te laat komen (13%)

Een veel voorkomende ergernis bij werkgevers! Een winkel-medewerker die het filiaal moest openen om de klanten toegang te verschaffen, presteerde het meerdere malen te laat te komen, waardoor klanten voor een dichte deur stonden. Het wekt geen verbazing dat hij op staande voet werd ontslagen.

4. Werkweigering (8%)

In de praktijk komt deze reden van ontslag nogal eens voor als een medewerker niet bereid is zijn werk op een andere locatie of op een afwijkend tijdstip te verrichten. ‘Werkweigering’ speelt ook in die situaties waarin de medewerker zich ziek acht, terwijl de arbo-arts stelt dat hij weer aan het werk kan.

5. Agressie en geweld (6%)

Op de werkvloer komt agressie regelmatig voor. Het kan daarbij gaan om fysiek geweld, maar ook om verbaal geweld (uitschelden van de baas of een collega), of dreiging met geweld. Een medewerker die de baas toebeet ‘ik weet waar je kinderen naar school gaan’ werd op staande voet ontslagen.

6. Alcohol- en drugsgebruik (5%)

Het onder invloed verschijnen op het werk kan onveilige situaties opleveren en kan reden voor ontslag op staande voet zijn. Denk aan een chauffeur die onder invloed rijdt, of een machinebankwerker die beneveld zijn werk doet. Ontslag op staande voet komt volgens juridisch dienstverlener Ontslagspecialist ook regelmatig voor als de medewerker zich beschonken op een personeelsfeest misdraagt.

7. Excessief internet- en telefoongebruik voor privé-zaken (3%)

Steeds meer medewerkers hebben de neiging om onder werktijd hun tijd te vullen met Whats-appen en andere privé-aangelegenheden. Beperkt gebruik is vaak wel toegestaan, maar excessief gebruik is een ander verhaal en kan leiden tot ontslag op staande voet. Een Gedragscode rondom het privégebruik van telefoon en internet kan zorgen voor duidelijkheid over wat wel en niet is toegestaan.

8. Schending bedrijfsgeheimen (3%)

Medewerkers ‘vergeten’ nogal eens discreet om te gaan met vertrouwelijke bedrijfsinformatie. Een medewerker die zich door een concurrent van zijn werkgever liet verleiden het hele klantenbestand van zijn werkgever door te mailen, werd op staande voet ontslagen.

9. Social Media (2%)

Het bespotten van de baas, de collega’s of het bedrijf op Facebook, Twitter en andere social media wordt niet altijd getolereerd en kan leiden tot ontslag op staande voet. Het misbruik van social media is daarmee een reden voor ontslag op staande voet die 10 jaar geleden nog geheel onbekend was.

10. Concurrentie en nevenwerkzaamheden (2%)

Voor veel ondernemers is de dagelijkse ‘strijd’ met de concurrentie al zwaar genoeg. Concurrentie van de eigen medewerker – van binnenuit – is dus uit den boze. Ook zonder concurrentiebeding in het arbeidscontract is volgens de rechter ontslag op staande voet soms terecht.

Naast deze 10 redenen voor ontslag op staande voet waren er nog diverse andere redenen, deze ‘restgroep’ vormde 24% van de door juridisch dienstverlener Ontslagspecialist geturfde zaken.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 1.7 / 2. Aantal stemmen 12

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.