Artikel
1 jul '13
1 juli '13
2 min

Top 10 prikkels interne mobiliteit

De afgelopen jaren zijn medewerkers meer intern van functie veranderd, dan van werkgever. Dit blijkt uit een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), dat daarbij de conclusie trekt dat (interne) inzetbaarheid meer aandacht moet krijgen. Maar uit een onderzoek door Intelligence Group blijkt dat volgens 52% van de medewerkers mobiliteit niet gestimuleerd wordt bij de organisatie waar ze werken. Reden genoeg dus om stil te staan bij de top 10 van prikkels voor interne mobiliteit.

Meer interne mobiliteit dan externe
Om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden is beweging en regelmatig van baan veranderen een belangrijk middel. Nu er weinig vacatures zijn binnen de meeste sectoren, krijgen werkgevers meer belangstelling voor interne mobiliteit. Zo blijkt uit het rapport ‘Aanbod van Arbeid 2012’ (SCP) dat medewerkers niet vaker van werkgever veranderen dan begin jaren negentig, maar dat de mobiliteit binnen de eigen organisatie wel is toegenomen. Op deze manier kunnen organisaties medewerkers immers plaatsen daar waar zij het hardst nodig zijn. Bovendien voorkomen werkgevers hiermee dat medewerkers vastroesten in hun werk.

10 populairste prikkels voor interne mobiliteit
Om er achter te komen wat werkgevers kunnen doen om medewerkers te motiveren voor een andere baan binnen de huidige organisatie, zijn ruim 2.700 medewerkers ondervraagd in een onderzoek door Intelligence Group.

De 10 prikkels die bij medewerkers het populairst zijn om interne mobiliteit te stimuleren:
1. Financieel belonen (45%)
2. Opleidingsmogelijkheden bieden (36%)
3. Om-, her- en bijscholing bieden (30%)
4. Persoonlijk ontwikkelplan opstellen (25%)
5. Loopbaanbegeleiding (25%)
6. Stimulans om door te groeien (21%)
7. Stimuleren persoonlijke ontwikkeling vanuit directie/management (19%)
8. Detacheren naar projecten (14%)
9. Coaching door leidinggevenden (13%)
10. Belangstellingsregistratie (13%)

Van alle mogelijke prikkels die interne mobiliteit bevorderen, bleek demotie (de overstap naar een lagere functie) met 3% het minst populair.

Meer weten over mobiliteit?
Vandaag de dag staat arbeidsmobiliteit bij veel organisaties in de publieke sector volop in de belangstelling. Driessen heeft een whitepaper uitgebracht over dit onderwerp. Hierin worden de vormen van arbeidsmobiliteit toegelicht en worden ontwikkelingen in de publieke sector beschreven.

Monetta Driessen
HR-redacteur

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.